Navštívili nás

Február 2001 / Prečítané 2204 krát
 • 15.1. rokoval primátor Ivan Pessel s predstaviteľom firmy Interdat K. Hamalom o riešení rozostavaného objektu na Holubyho ul.;
 • 22.1. rokoval primátor so zástupkyňou Asociácie pre vedu a techniku ohľadne priestorov;
 • 22.1. rokoval primátor s p. Lukšíkom z Prevencie AD o spolupráci s mestom;
 • 24.1. rokoval primátor so zástupcami VÚB o nových produktoch;
 • 29.1. poskytol primátor interview Hospodárskemu denníku;
 • 29.1. rokoval primátor s Ing. Královičom o jeho investičnom zámere v Grinave;
 • 1.2. sa uskutočnilo na MsÚ pravidelné rokovanie s firmou Petmas s.r.o. o plnení zmluvných podmienok;
 • 1.2. sa uskutočnilo na MsÚ pravidelné rokovanie s firmou PBS s.r.o.;
 • 3.2. rokoval primátor s riaditeľkou SOU na Komenského ul. o zmluvných vzťahoch týkajúcich sa využívania športovej haly;
 • 7.2. rokoval zástupca primátora Oliver Solga s reštaurátormi Mariánskeho stĺpa;
 • 7.2. rokoval primátor s p. Kernom zo Štátnych lesov vo veci zmluvných vzťahov;
 • 9.2. navštívili primátora zástupcovia Tatrabanky ohľadne investičnej výstavby;
 • 12.2. rokoval primátor so zástupcami ČSOB o ponuke bankových produktov.

Ohodnoťte článok: