SČÍTACÍ KOMISÁRI

Milan Oravec / Február 2001 / Prečítané 2416 krát
Ako sme už v našich novinách informovali v termíne 25. a 26. mája 2001 (rozhodujúcim okamihom je polnoc) sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Podrobnejšie o organizácii sčítania budeme ešte informovať, zatiaľ nás zaujímalo, akým spôsobom boli zabezpečovaní sčítací komisári. O odpoveď sme požiadali prednostu MsÚ Ladislava Šafára:
- Zabezpečovaním sčítacích komisárov boli poverené obce. V Pezinku nábor urobil mestský úrad z radov občanov. Vytvorili sme 84 sčítacích obvodov s 350 - 400 obyvateľmi, v každom bude pôsobiť jeden sčítací komisár. Odborné vyškolenie komisárov a ich náhradníkov je v kompetencii Okresného úradu v Pezinku. Na mestskom úrade sčítanie organizačne zabezpečuje p. Alena Šindlerová (I. posch. č. dv. 9, tel. č. 6901 131).

Ohodnoťte článok: