Sociálna starostlivosť o občanov

Február 2001 / Prečítané 1878 krát
Mestské zastupiteľstvo 1. marca bude prerokúvať vyhodnotenie sociálnej koncepcie za rok 2000. Koncepcia zahŕňala starostlivosť o rodinu a deti, starostlivosť o starých a ťažko chorých občanov a občanov vyžadujúcich osobitnú pomoc.
“V hodnotiacej správe uvádzame, že na úseku starostlivosti o rodinu a deti sme pozornosť zamerali na nefunkčné, zlyhávajúce a slabé rodiny. V minulom roku sme navštívili 99 problematických rodín, z toho v 94 prípadoch sme poskytli sociálnu výpomoc v celkovej sume 178 tisíc korún” - povedala nám vedúca oddelenia občianskych záležitostí Alžbeta Strapáková. Najčastejšie išlo o jednorazovú výpomoc na lyžiarsky a plavecký výcvik deťom, školu v prírode a iné.
V minulom roku zabezpečilo mesto dôchodcom denne v priemere 150 obedov, z toho 90 sa rozvážalo do domácností. Stravníkovi bola poskytnutá strava v hodnote 50 Sk, z toho polovicu si hradí stravník a rovnakou sumou prispieva mesto. Za dovoz obeda domov dôchodca zaplatí okresnému úradu, ktorý rozvoz zabezpečuje, za každý deň 7 Sk.
Trom klubom dôchodcov a na rôznu inú činnosť dôchodcov sa vynaložilo 350 tis. korún. Vyše milióna bolo investovaných na rekonštrukcie a prístavbu klubov v Grinave a na Sládkovičovej ulici.
Vlani v októbri bol daný do užívania Útulok Svätej Anny na Komenského ulici s kapacitou 30 postelí. Toto sociálne zariadenie poskytuje ubytovanie občanom bez prístrešia a tým, ktorí sa ocitnú v náhlej kríze.

Ohodnoťte článok: