Usmernenie pre pôvodcov odpadu

Oddelenie životného prostredia MsÚ / Január 2001 / Prečítané 1507 krát
Všetci pôvodcovia odpadu sú povinní vypracovať v zmysle § 5, ods. 1, písm. d) zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch a § 4, ods. 1 NVV SR č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov hlásenie o vzniku a nakladaní s ostatným, zvláštnym a nebezpečným odpadom v roku 2000. Tlačivá sú k dispozícií na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia (Radničné námestie č. 7). Hlásenie sú pôvodcovia povinní zaslať na Okresný úrad v Pezinku do 31. januára 2001.
Údaje roku 2000 budú smerodajné pre vyhodnotenie Programov odpadového hospodárstva všetkých stupňov, preto je potrebné
nahlásiť úplné a presné údaje.
Programy odpadového hospodárstva nie je potrebné aktualizovať do
30.10.2001, keď je stanovený termín vyhodnotenia a aktualizácie POH SR.


Ohodnoťte článok: