Výberové konanie

Január 2001 / Prečítané 1685 krát
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42 vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Pezinku - miestnosť s rozlohou 42,2 m2. Prihlášky do výberového konania pošlite do Kultúrneho centra, Holubyho 42, Pezinok alebo osobne prineste na sekretariát KC do 10. februára 2001.