Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2001 / Prečítané 1897 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

2.2. ŠANTENIE NA ĽADE - zraz pred Zám. parkom 10.00 h.
11.2. VEĽKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL - Dom kultúry 15.00 h.
13.2. ČO UKRÝVA PRÍRODA - výlet do prírodovedného múzea. Zraz pred Zám. parkom  14.00 h.
15.2. VEĽKÝ ŠPORTOVÝ DESAŤBOJ - CVČ. 16.00 h.
20.2. ODPAD, ČO S NÍM? - beseda, tvorivé dielne, výstava. CVČ. 14.30 h.
23.2. NAJKRAJŠIA FAŠIANGOVÁ MASKA - vyhlásenie výsledkov súťaže. CVČ. 11.00 h.
23.2. SÚŤAŽ V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY - ZŠ Kupeckého - telocvičňa. 16.00 h.
25.2. VÝLET ZA KULTÚROU - upresníme na samostatných plagátoch. Zraz pred Zám. parkom. 14.30 h.


STANICA MLADÝCH TECHNIKOV.
10. a 24.2. SOBOTA V SMT - počítače a modelárska dielňa. 8.00-12.00 hod.

KOREŠPONDENČNÉ HRY:
Skryté pramene Malokarpatského regiónu -2.kolo -pravidlá v CVČ.
Mladý prírodovedec - 5. kolo - pravidlá v CVČ.
Mladý výskumník - 1. kolo - pravidlá v CVČ.

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE:
Najkrajšia fašiangová maska - práce odovzdávať v CVČ do
16. februára. Práce budú vystavené v CVČ po 16. februári.

VÝSTAVY:
5.2.-9.2.    Čaro prírody - výstava detských prác, 10.00-17.00 hod. v CVČ.


  PODUJATIA PRE:
- Materské školy:
8. a 22. (štvrtok) o 9.30 hod. v CVČ - Rozprávkový svet.
- Školské kluby: vždy v stredu o 13.30 hod. v CVČ - Fašiangové masky, Malý prieskumník - jednoduché pokusy s prekvapivým koncom.
- Mamičky s deťmi: každý párny týždeň v piatok o 9.30 hod. v CVČ - Čo dokážu malé rúčky.


Ohodnoťte článok: