Dve knihy R. Bílika

OSA / Január 2001 / Prečítané 1753 krát
V minulom roku vydal René Bílik - literárny vedec a prednosta Okresného úradu v Pezinku - dve nové knihy.
Prvou je publikácia Prísne nepovinné (spoluautorka Kveta Kašková) z vydavateľstva Q-111, ktorá obsahuje výber poézie a úryvky z prozaických diel slovenských spisovateľov. Je určená hlavne pre žiakov základných škôl.
Druhou knihou je monografia, ktorá je venovaná jednej z najvýznamnejších literárnych osobností na Slovensku - spisovateľovi, básnikovi, dramatikovi a prekladateľovi Ľubomírovi Feldekovi. Vydarená publikácia vyšla vo vydavateľstve Kalligram. Kniha je hlbokou analýzou a interpretáciou Feldekovej tvorby, v ktorej R. Bílik vychádza nielen z dôkladnej znalosti diela, ale i vlastného čitateľského zážitku.