POĎAKOVANIE

Január 2001 / Prečítané 1722 krát

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým manželom, otcom, synom, krstným otcom, švagrom, strýkom a zaťom
JÁNOM HLAVANDOM
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: