Spomíname

Január 2001 / Prečítané 2322 krát
Dňa 8.1.2001 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá
ELENA
LOIPERSBERGEROVÁ

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Manžel a dcéry s rodinami
Dňa 20.1. 2001 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, syn, otec a dedko
IVAN KOSTEREC.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka, matka, dcéra a syn  rodinami

Ohodnoťte článok: