ZVONY V PEZINSKÝCH KOSTOLOCH

Peter Sandtner / Január 2001 / Prečítané 2646 krát
Aj zvony majú svoju históriu. Vždy slúžili ľuďom, buď zvolávali k modlitbe, upozorňovali na dôležité udalosti, verilo sa, že lámu blesky. Na zvonoch okrem reliéfnych motívov sú napísané mottá, rok uliatia i zvonolejárovo signovanie. Zvony uliate pred I. svetovou vojnou majú nápisy najmä v latinčine, mnohé z nich boli počas vojny zrekvirované.
Dňa 4.1.2001 som spolu s pánom Stanislavom Pátkom obišiel veže pezinských kostolov a možno nasledovné údaje budú zaujímať aj iných obyvateľov nášho mesta.

Na veži farského kostola Nanebevzatia Panny Márie sa nachádzajú 3 zvony.
Na veľkom je nápis: KEĎ VÁS BUDÍM VSTAŇTE, KEĎ VÁS VOLÁM PRÍĎTE, KEĎ SA LÚČIM PLAČTE. SV. ANNA ORODUJ ZA NÁS. SHOTOVIŤ DALI RIM. KAT. VERIACI PEZINSKÍ 1932. ULIL ROMAN MANOUŠEK V BRNE.
Na vrchnom je nápis: SV. JOZEFE PATRÓNE ZOMIERAJÚCICH ORODUJ ZA NÁS. SHOTOVIŤ DALI RIM. KAT. VERIACI PEZINSKÍ 1932. JA SOM TEN NAJMENŠÍ, HLAS JA MÁM KRÁSNY, A KEĎ VÁM ZAZVONÍM, KAŽDÍ SI KLAKNI. ULIL ROMAN MANOUŠEK V BRNE. Na tomto zvone je aj reliéf sv. Jozefa.
Tretí zvon - spodný má nápis: AD MAIOREM DEI GLORIAM A.D. 1880. FUSA V. NEOSTADII PER PETRUM HILZER CAES ET REG. AUL. CAMPANARUM MDCCCLXXX. SANTA ANNA PATRONA CIVITATIS. V preklade to znamená: Uliaty vo Viedenskom Novom Meste Petrom Hilzerom, výrobcom zvonov cisársko-kráľovského dvora v roku 1880. Sv. Anna patrónka mesta. Na zvone je vyrytý reliéf Sv. Anny. Vo veži sa nachádza aj štvrtý zvon umieračik.

   Vo vežičke kapucínskeho kostola Najsvätejšej Trojice sa nachádza jeden malý zvon s nápisom: FUSA PER CAROLUM FILGRADER TYRNAVIE A. 1807. V preklade to znamená: Uliaty Karolom Filgraderom v Trnave v roku 1807. Na západnej strane zvona sa nachádza reliéf kríža a na východnej strane sv. Františka.

V bývalej mestskej veži, patriacej kostolu Božského Spasiteľa sa nachádza 5 zvonov. Zvony uvádzam ako sú umiestnené od východu na západ:
Prvý zvon má nápis: SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD. ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 1988.
Druhý zvon: NA PAMIATKU TISÍCSTÉHO VÝROČIA SMRTI SVÄTÉHO METODA ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 1985. Je tu reliéf sv. Cyrila a Metoda.
Tretí zvon: SPIEVAJ SLÁVU BOHU NA VÝSOSTI SVÄTÝ POKOJ ĽUĎOM TU NA ZEMI. SV. MATKO RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA PRIMLÚVAJ SA ZA NÁS BIEDNYCH U BOHA. SV. KATERINA MUČEDLNICA ORODUJ ZA NÁS. ZVON TENTO DAL VYHOTOVIŤ MATEJ SLEZÁK A JEHO RODINA V ROKU 1922 KU CTI SVOJEHO NEBESKÉHO PATRÓNA SVÄTÉHO MATEJA. Tu je reliéf Panny Márie Sedembolestnej, sv. Mateja a Panny Márie Ružencovej.
Štvrtý zvon: VIVOS VOCO - MORTUOS PLANGO FULGURA FRANGO, V preklade: Zvolávam živých, oplakávam mŕtvych, lámem blesky. Na zvone reliéf Zmŕtvychvstalého Spasiteľa. Je to najväčší zvon.
Najmenší, piaty zvon: SV. MICHAL POMÁHAJ NÁM V BOJI PROTI ZLU. ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 1988.

  Vo veži evanjelického kostola sa nachádzajú tri zvony: Viera, Láska a Nádej.
Na najmenšom je nápis: USLIŠÍTE LI HLAS MUJ (Ž 95, 7), MLUVTE: POĎME DO DOMU HOSPODINOVA (Ž 122, 1).

Vo veži kostola Povýšenia Svätého kríža na Cajle sa nachádzajú 3 zvony - veľký, malý a umieračik.
Na malom je nápis: POVÝŠENÍ SVATÉHO KRÍŽA. ULIAT MŇA DALI Z MILODARÚ VERIACICH OBCI CAJLA 1922. LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE. Zvon má reliéf Kríža a Uctievanie sv. Kríža.
Veľký zvon má takýto nápis: ORODUJ ZA NÁS. LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE 1930. ORODUJTE ZA NÁS. Z MILODAROV
OBČANOV CAJLANSKÝCH. Sú tu reliéfy Panny Márie a sv. Cyrila s Metodom.
Umieračik: JOANN ERNEST DOBISZ V.A.D. BASINIENSI QUA PAROCHO GEORG CHRISTEL. V preklade: Juraj Christel daroval Jánovi Ernestovi Dobišovi pezinskému dekanovi ako farárovi.
Pre záujemcov zvonolejárstva uvádzam, že v Trnave v Západoslovenskom múzeu sa nachádzajú zvony horeuvedených zvonolejárov bratov Fischerovcov a Karola Filgradera, ktorí mali v tomto meste vlastné dielne.


Ohodnoťte článok: