ROK 2001 JE ROKOM DOBROVOĽNÍKOM

Január 2001 / Prečítané 1590 krát
Na Slovensku od roku 1990 pôsobí Slovenská humanitná rada (SHR), ktorá je najväčším dobrovoľníckym združením orientujúcim sa na sociálnu oblasť. Okrem iného sa stará o pomoc občanom v núdzi, chorobe a pri ťažkých problémoch. Poskytuje pomoc krajinám postihnutým živelnými pohromami a vojnovými konfliktmi.
V rámci svojich aktivít získava finančnú a materiálnu pomoc pre členské organizácie. SHR obhajuje práva zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných. Dobrovoľníci pracujú v prospech občana.
Aj v našom meste by sme chceli podporiť dobrovoľníctvo a rozvoj svojpomocných skupín. Uvítali by sme keby sa prihlásili ľudia ochotní pomáhať iným. Ak chcete byť užitoční a nechýba vám aktivita, podajte pomocnú ruku. Oblasť v ktorej by ste chceli pôsobiť si vyberte sami. Bližšie informácie vám môžeme poskytnúť na oddelení občianskych záležitostí MsÚ (p. Strapáková).
Ako príklad môže poslúžiť dobrovoľné združenie žien po operácii prsníka - VENUŠA. Cieľom stretnutí sú cvičenia, rehabilitácia, návštevy kultúrnych a spoločen-ských podujatí, odborné prednášky, besedy, výmena skúseností. Príkladná je iniciatíva členiek klubu pri organizovaní celomestskej akcie Deň narcisov, ktorá je zameraná na finančnú zbierku na podporu liečebných onkologických programov.
Význam dobrovoľníckej činnosti vyzdvihujeme najmä v tomto roku, ktorý je Medzinárodným rokom dobrovoľníkov v humanitných a charitatívnych organizáciach.

Ohodnoťte článok: