Počet nezamestnaných klesol o dve percentá

Január 2001 / Prečítané 2256 krát
Štatistické čísla, ktoré prezentujú vývoj nezamestnanosti v okrese Pezinok v roku 2000 iba potvrdzujú zastavenie rastu nezamestnanosti z predchádzajúceho roka.
Na porovnanie v januári 2000 bolo evidovaných 2664 nezamest-naných, čo predstavovalo 9,7 percent, k 31.12.2000 ich bolo už len 2251, t.j. 8,2 percent.
K zlepšeniu situácie došlo po čiastočnom oživení ekonomického rastu, zvýšila sa aj disciplína pri nahlasovaní voľných pracovných miest a zodpovednosť samotných nezamestnaných voči sebe samým, aktívnejším vyhľadávaním vhodného zamestnania. Bol využitý aj preferovaný nástroj pri uplatňovaní politiky zamestnanosti dočasným vytváraním tzv. verejnoprospešných prác. Avšak najväčší prínos z hľadiska riešenia nezamestnanosti v okrese bola skutočnosť, že sa rozhýbala výroba v niekdajšej Malokarpatskej drevárskej fabrike v Pezinku a nenaplnila sa hrozba hromadného prepúšťania pracovníkov. Nová firma PC EKON spol. s.r.o. Pezinok naopak vytvorila a vytvára nové pracovné miesta, predovšetkým pre robotnícke povolania pri výrobe a spracovaní dreva.
V samotnom Pezinku bolo k 31.12.2000 evidovaných 921 nezamestnaných, čo je 10 percent z celkového počtu aktívneho obyvateľstva. V porovnaní s januárom 2000 sa znížil počet evidovaných nezamestnaných o 183 občanov, t.j. o 2 percentá.

Ohodnoťte článok: