Pezinskí podnikatelia hodnotili

Január 2001 / Prečítané 1763 krát
Klub podnikateľov mesta Pezinok (KPMP) usporiadal 19. decembra m.r. valné zhromaždenie. Ako hostia sa ho zúčastnili prednosta Okresného úradu Pezinok René Bílik a primátor mesta Ivan Pessel.
V pracovnej časti zhromaždenia si účastníci vypočuli správu o činnosti klubu za obdobie rokov 1999-2000, zvolili si nové predstavenstvo a schválili uznesenie.
Predsedom KPMP na ďalšie funkčné obdobie sa stal Vojtech Gotschall, podpredsedami Pavlína Burgerová a Peter Galan. Za predsedu dozornej rady zvolili Jaroslava Mihaloviča. Kontaktná adresa: sekretariát KPMP, ul. M.R. Štefánika č. 6 (p. Eva Šišková).

Ohodnoťte článok: