JEDNOU DVOMA VETAMI

Január 2001 / Prečítané 1552 krát
  • Organizátori Vínnych trhov Pezinok 2001 oznámili, že tradičné vinárske podujatie sa uskutoční v dňoch 20.-21. apríla. Jeho súčasťou bude hodnotenie vzoriek a ochutnávka vín nielen zo Slovenska ale aj zo susedných štátov. Bližšie informácie poskytne Informačná kancelária mesta Pezinok a Malokarpatského regiónu na Radničnom nám. 9 (tel. 0704/6901 107) a Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, Za hradbami 1, tel. 0704/643 3489.

  • Kolektív učiteliek a detí z Materskej školy na Vajanského ulici v Pezinku ďakuje pracovníkom mestskej plavárne za ochotu a pomoc pri organizovaní predplaveckého výcviku detí.

  • Občianske združenie DOTYK oznamuje, že stretnutia členov sa od 16.1.2001 konajú každý druhý utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod. v miestnosti na Farskom úrade v Pezinku, Farská ul. č. 5.


Ohodnoťte článok: