AKÝ BUDE KONEČNÝ VERDIKT?

Január 2001 / Prečítané 1601 krát
Vicepremiér vlády Ivan Mikloš vyhlásil 14. januára, že reforma verejnej správy, ktorej je garantom, je po odbornej stránke pripravená. Odsúhlasenie zákona vo vláde sa očakáva do 7. februára. V návrhu, ku ktorému bude potrebné prijať politické rozhodnutie, je zapracované aj odporúčanie, aby do bratislavského vyššieho územného celku okrem Bratislavy patrili aj okresy Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda.
Bolo by tým zavŕšené niekoľkomesačné úsilie predstaviteľov miest a obcí týchto okresov, aby sa nerealizovalo ich zaradenie do trnavského vyššieho územného celku, tak ako to predpokladal pôvodný návrh tímu splnomocnenca vlády pre reformu Viktora Nižňanského.

Ohodnoťte článok: