Navštívili sme

Január 2001 / Prečítané 1663 krát
 • 15.12. sa zúčastnil zástupca primátora Oliver Solga na vianočnom koncerte J. Jablokova;
 • 15.12. sa zúčastnil zástupca primátora na výročnom stretnutí PAX CHRISTI v Kresťanskom dome;
 • 19.12. sa zúčastnil primátor na valnom zhromaždení Klubu podnikateľov;
 • 20.12. bol primátor hosťom v televíznej relácii Hodinovka;
 • 22.12. bol primátor na zoznamovacej návšteve vo firme FTC (nástupca MDF) pri príležitosti začatia jej činnosti na území Pezinka;
 • 29.12. sa zúčastnil primátor na preberacom konaní nového integrovaného klubu v Grinave;
 • 8.1. rokoval primátor na SOU na Komenského ul. vo veci odovzdania príspevku mesta na opravu fasády športovej haly;
 • 10.1. sa zúčastnil zástupca primátora na Hodinovke v TV Pezinok o Klube mládeže v KC;
 • 10.1. sa zúčastnil primátor na výberovom konaní na dodávateľa projektovej dokumentácie obytnej zóny Rozálka;
 • 15.1. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na výberovom konaní na dodávateľa rekonštruk-cie Starej radnice;
 • 15.1. primátor a zástupca primátora rokovali na Úrade vlády a Krajskom úrade v Bratislave o zvýšení počtu tried na Gymnáziu v Pezinku.

Ohodnoťte článok: