Spýtali sme sa náčelníka Mestskej polície v Pezinku Ľudovíta FARBULU:

Január 2001 / Prečítané 2419 krát

   Aké priestupky riešila mest-ská polícia počas Silvestra a na prelome starého a nového roka?
   - V uvedené dni bol výkon služby zabezpečený zvýšeným počtom príslušníkov mestskej polície, ktorí v spolupráci s hliadkami Obvodného oddelenia PZ Pezinok dohliadali na poriadok v meste. Mestská polícia okrem zvýšeného používania zábavnej pyrotechniky, nezaznamenala počas týchto dní páchanie závažnejších priestupkov alebo inej protispoločenskej činnosti. Privítať nový rok na Radničné námestie, tak ako každý rok, prišlo veľa občanov. Táto oslava vyžadovala zvýšenú spoluprácu Obvodného oddelenia PZ, Požiarneho útvaru Pezinok a mestskej polície, ktorí dohliadali na jej pokojný, nerušený a bezpečný priebeh.


Ohodnoťte článok: