NARODILO SA NAJMENEJ DETÍ za posledných jedenásť rokov

Január 2001 / Prečítané 1671 krát
Na oddelení evidencie obyvateľstva MsÚ sme získali základné údaje o tom, že mesto Pezinok k 31.12.2000 malo 21 865 obyvateľov. Je to o 27 viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roku.
V roku 2000 sa narodilo v Pezinku 172 detí (najmenej za posledných 11 rokov), zomrelo 175 osôb (o 20 viac ako v roku 1999), prisťahovalo sa 339 a odsťahovalo 312 osôb.
Presnejšie údaje o počte obyvateľov získame v máji, keď sa uskutoční plánované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.