Mesto Pezinok vypisuje konkurz

December 2000 / Prečítané 1684 krát
na obsadenie funkcie riaditeľa TV Pezinok, s.r.o. s týmito požiadavkami

- vysokoškolské vzdelanie
- minimálne 3-ročná prax v tlačových alebo audio-vizuálnych médiách
- návrh vlastnej koncepcie riadenia televízie
- morálna a občianska bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- organizačné a komunikačné schopnosti a vysoká pracovná výkonnosť
- kreativita, flexibilnosť a schopnosť vystupovať na verejnosti
- znalosť cudzieho jazyka a práca s PC vítaná
- výber z doteraz publikovaných prác (výstrižky, MC karty, video a pod.).

  Prihlášky so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15.1.2001 na adresu: Mestský úrad, zástupca primátora Mgr Oliver Solga, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok. Na obálku uveďte heslo: “Konkurz - riaditeľ TV”.
Bližšie informácie, prípadne návštevu TV Pezinok je možné získať u konateľa TV Pezinok, s.r.o., Mgr O. Solgu na tel. č. 0704/ 6901 101, 6901 104.


Ohodnoťte článok: