Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2000 / Prečítané 1776 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

2.1.

VITAJ NOVÉ MILÉNIUM - mestské oslavy milénia v Bratislave. Zraz pred Zám. parkom:

10.00 h.

2.1.

MAJSTROVANIE V DIELNI - SMT

8.00-12.00 h.

3.1.

HRY, TRIKY, HLAVOLAMY - CVČ

10.00 h.

3.1.

MAJSTROVANIE V DIELNI - SMT

8.00-12.00 h.

4.1.

VÝLET DO ZIMNEJ PRÍRODY - zraz pred Zám. parkom.

10.00 h.

4.1.

MAJSTROVANIE V DIELNI - SMT

8.00-12.00 h.

5.1.

TVORÍME ZO SLANÉHO CESTA - CVČ

10.00 h.

5.1.

MAJSTROVANIE V DIELNI - SMT

8.00-12.00 h.

6.1.

ZIMNÉ ŠANTENIE NA ĽADE - výlet do Bratislavy. Zraz predZám.park.

10.00 h.

14.1.

VITAJ NOVÉ TISÍCROČIE - Kultúrne centrum.

16.00 h.

18.1.

NÁVŠTEVA PLAVÁRNE V PEZINKU - CVČ

16.00 h.

18.1.

MODELOVANIE ZO SNEHU - súťaž. Zám. park.

13.30 h.

25.1.

UMELECKÉ REMESLÁ - návšteva umel. rezbára.

14.00 h.

27.1.

VÝLET ZA ŠPORTOM - plaváreň v Pezinku. Zraz pred Zám.parkom.

11.00 h.


STANICA MLADÝCH TECHNIKOV:
- v sobotu 16.1. - Počítače a modelárska dielňa. 8.00-12.00 hod.
KOREŠPONDENČNÁ HRA:
- Mladý prírodovedec - IV. kolo - pravidlá v CVČ

PODUJATIA PRE:
- Materské školy: 4. a 18. (štvrtok) o 9.30 hod. v CVČ - Hádaj, Hádajme.
- Školské kluby: vždy v stredu o 13.30 hod. v CVČ Rébusy, hádanky, hlavolamy.
- Mamičky s deťmi: každý párny týždeň v piatok o 9.30 hod. v CVČ - Čo dokážu malé rúčky.

OKRESNÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ:
24.1. Matematická olympiáda, kat. Z5, Z9. priebežne v mesiaci.
30.1. Stolný tenis. priebežne v mesiaci.
OBVODNÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ:
16.-19. Basketbal žiačok ZŠ.
23.-26. Basketbal žiakov ZŠ.


Ohodnoťte článok: