Program Kultúrného centra

December 2000 / Prečítané 1567 krát

Kultúrne centrum

Holubyho 42, tel./fax: 0704/ 641 39 49

13.1. NOVOROČNÝ DARČEK PRE SENIOROV - program: Regtime Duo a súbor UNIKUM. Účinkujú: Max Menšík, Emil Culinka, pantomíma - Peter Rosinec, step - Monika Culinková. 15.00 hod.
14.1. VITAJ NOVÉ TISÍCROČIE - veselý zábavný program pre deti na uvítanie Nového roka (v spolupráci s CVČ). 16.00 hod.
18.1. HOVORY O ZDRAVÍ - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej. 18.00 hod.
21.1. AHOJ ROZPRÁVKA - pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou. Dnes: V. Marčík-Bajaja - bábkové predstavenie so zazapojením detí do hry. 16.00 hod.
26.1. KONCERT V DAVIS KLUBE. 19.00 hod.
28.1. STRETNUTIE SO SLOVOM - šansón. 19.00 hod.
30.1. VÝCHOVNÝ KONCERT PRE DETI ZŠ - Išiel hoboj na vandrovku. 8.00 a
9.15 hod.

Ohodnoťte článok: