Vinšujeme vám

František Féder / December 2000 / Prečítané 1684 krát
Veľavážení priatelia, milí a úprimní naši ctitelia,
vinšujeme vám na toto Krista Pána narodenie,
žeby vám Pán Boh dal lepších rokov sa dožiť,
s menšími hriechmi, s večnou radosťou a Božou milosťou,
a nech vás Boh dobrotivý v tomto roku novom živí,
dá vám zdravia, šťastia veľa,
to vám všetkým vrúcne želá
a na vás spomína dychovácka rodina.

Ohodnoťte článok: