SPOMÍNAME

December 2000 / Prečítané 1768 krát

   Dňa 31. decembra 2000 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá dcérka
EDITKA CEHLÁROVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.

rodičia Milka a Igor


   Dňa 2. decembra 2000 uplynul prvý rok odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko RUDOLF MARKE z Grinavy.
Zároveň si 20. decembra 2000 pripomíname aj jeho nedožité 80. narodeniny.
Čo drahé nám bolo, krutý osud vzal, nám zostali len spomienky a veľký žiaľ.

dcéra Eva a vnuk Martin


  Dňa 24.12. 2000 uplynie 5 rokov čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
VILIAM GRÓF
Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu prosím tichú spomienku.

Manželka a dcéry s rodinami


Ohodnoťte článok: