Celomestský Deň detí

December 2000 / Prečítané 1623 krát

najväčšie podujatie pre deti   Najväčšou a hádam aj najzáslužnejšou akciou pre deti bolo celomestské podujatie Deň detí. Iniciátorom a hlavným organizátorom, podobne ako vlani, bola firma Grafit - Milan Grell. Organizačne pomáhali Centrum voľného času a Kultúrne centrum, sponzorsky prispeli viaceré pezinské firmy.
Na rozsiahlej akcii v centre mesta sa zúčastnili stovky detí v sprievode rodičov. Usporiadate-lia pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom dominoval spev a tanec, ďalej množstvo súťaží, ukážky z činnosti športovcov, požiarnikov, policajtov, chovateľov zvierat, býčia šou a iné. Odmenou organizátorom bola radosť a šťastie najmenších účastníkov.


Ohodnoťte článok: