Ľudia zvieratám

Ing. Helena Jakubčíková / December 2000 / Prečítané 1700 krát
Koncom októbra sa uskutočnilo spoločné stretnutie občianskych združení U psej matere a Pezinského spolku na ochranu zvierat. Hlavným bodom stretnutia bola príprava dobročinnej zbierky s názvom Ľudia zvieratám. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na výstavbu útulku pre opustené zvieratá, na cintorín pre zvieratá, zvieracu kliniku a v neposlednom rade činnosti smerujúce k ochrane opustených zvierat a zvierat žijúcich na ulici..
V niektorých obchodoch Pezinka a vo dvoch veterinárnych ambulan-ciách môžete už od konca októbra nájsť umiestnené pokladničky, prostredníctvom ktorých môžete darovať aj malý obnos na účely zbierky. Zároveň bol zriadený účet, na ktorý môžu všetci, ktorých osloví táto zbierka, prispievať priamo vkladom na tento účet alebo prevodom zo svojho účtu. K 30.11.2000 bola na účte hotovosť vo výške 4 600 Sk z prvých pokladničiek.

Ďakujeme za ústretovosť a podporu Pezinskej televízii a mestu Pezinok pri zviditeľňovaní zbierky Ľudia zvieratám cez Infotext Pezinskej televízie a na oficiálnych stránkach mesta Pezinok (http://mesto.pezinok.sk). Prostredníctvom týchto médií vás aj v budúcnosti budeme informovať o stave zbierkového účtu a o aktuálnych krokoch realizovaných na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je prioritne vybudovanie útulku pre zvieratá a ochrana voľne žijúcich a opustených zvierat.
Prispievať môžete na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni v Pezinku. Číslo účtu je 62345119, kód banky je 0900.
Aj malým príspevkom môžete pomôcť pri záchrane opustených zvierat.


Ohodnoťte článok: