Dvakrát stretnutie najúspešnejších

December 2000 / Prečítané 2132 krát

Najúspešnejší pezinskí športovci, funkcionári a tréneri ocenených klubov na stretnutí s primátorom I. Pesslom.
zľava: S. Tot, S. Špániková, P. Hager, J. Tománek, M. Zborovanová, I. Pessel, M. Kurent, Šimončič, S. Šimončičová, K.Korčeková, O.Solga, M. Pastúchová, L.Toporová.

   Koniec roka už tradične býva vhodnou príležitosťou na bilancovania a rôzne hodnotenia. Primátor mesta Pezinok Ivan Pessel v tejto súvislosti ako prejav ocenenia dobrej reprezentácie mesta pozval na spoločné stretnutie úspešných športovcov, ktorí dosiahli počas tohto roku výborné výsledky. Podujatie sa uskutočnilo 13. decembra v obradnej sieni Mestského úradu a boli naň pozvaní: Martina Pastuchová (pretláčanie rukou), Katka a František Libantovci (orientačný beh), Marek Matuszek, Jozef Tománek (džudo), Ľubica Toporová (rádioorientačný beh), Svatava Špániková (karate), Martina Zborovanová (atletika), Matej Kunert a Simona Šimončičová (vodné lyžovanie), Stevan Tot (basketbal) a Kamila Korčeková (plávanie). Primátor mesta hosťom zablahoželal k obdivuhodným výkonom a poďakoval im za dobrú reprezentáciu mesta. Ich úspechy a správanie označil za príťažlivý príklad pre ostatných mladých Pezinčanov.
Podobné stretnutie, avšak na úrovni okresu, organizoval prednosta Okresného úradu René Bílik, ktorý naň popri úspešných športovcoch z jednotlivých miest a obcí okresu Pezinok pozval i úspešných zástupcov z oblasti kultúry. Z nášho mesta okrem spomínaných športovcov pozvanie dostali: Pavol Matejovič, Ján Štrba, Ingrid Šurinová, Divadlo PIKI - Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor, Kvetoslava Štrbová, Galéria G 5 - Vladimír Miškovský, hud. skupina Pytagorova Teta, Malokarpatské osvetové stredisko, Víno Pavelka - Sobolič, Marián Šipoš.
Okresné stretnutie sa uskutočnilo 15. decembra vo Viničnom.


Ohodnoťte článok: