Navštívili sme

December 2000 / Prečítané 1621 krát
 • 18.-26.11. sa zúčastnil prednosta MsÚ Ladislav Šafár na študijnom pobyte vo Francúzsku so zameraním na samosprávu obcí a regiónov, ktorý organizovala Asociácia prednostov obcí a miest SR;
 • 21.11. sa zúčastnil primátor v Limbachu na školení okresného štábu Civilnej ochrany obyvateľstva;
 • 24.11. viedol primátor vo Viničnom zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu;
 • 27.11. bol primátor hosťom relácie rádia Regina Na otáčavom kresle;
 • 27.11. primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na otvorení výstavy belgického umelca R. Libina a na stretnutí s belgickým veľvyslancom v SR;
 • 30.11. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení výstavy v Galérii G 5;
 • 1.12. rokoval primátor s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest o rekonštrukcii štátnej cesty II/502 a riešení križovatiek Holubyho a Šenkvická;
 • 1.12. primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na otvorení výstavy Dni učňovskej mládeže v KC;
 • 1.12. sa zúčastnili primátor so svojím zástupcom na rokovaní ohľadne rekonštrukcie Radnice;
 • 2.12. zástupca primátora sa zúčastnil na koncerte na pomoc postihnutým AIDS v Kultúrnom centre;
 • 6.12. primátor mesta vystúpil v Modre s prednáškou na celoslovenskom seminári nadácie Spoločnosti priateľov zeme o využití bioodpadu v systéme separovaného zberu komunálneho odpadu;
 • 7.12. sa zúčastnili primátor so svojím zástupcom na zasadnutí dozornej rady Podniku ytových služieb, s.r.o.;
 • 8.12. sa viceprimátor zúčastnil na otvorení výstavy Viera, nádej, láska v Malokarpatskom múzeu, v KC na výstave Kým ťa to nestretne a 9.12. na koncerte a výstave Deň človeka - Lennon´s day;
 • 9.12. sa primátor zúčastnil na slávnostnom odovzdaní komunikácie vo Svätom Jure, vybudovanej v rámci programu Phare.

Ohodnoťte článok: