Budeme platiť za vývoz odpadu?

December 2000 / Prečítané 1714 krátMestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo v súlade s príslušnými zákonmi a VZN mesta tieto ceny za vývoz komunálneho odpadu v roku 2001:


1. v rodinnej zástavbe 390 Sk/ domácnosť
(40,97 percenta skutočných nákladov za vývoz);
2. na sídliskách, t.j. v bytových domoch vybavených 1100 l kontajnermi 565 Sk/ domácnosť - cena zahŕňa vývoz v sume 500 Sk (52,52 percent zo skutočných nákladov) a príspevok na čistenie stanovíšť kontajnerov 65 Sk;
3. v chatových oblastiach 275 Sk za súkromnú chatu, ktorá neslúži na podnikanie (46,37 percent skutočných nákladov.
V zmysle VZN č. 15/96 cena za odvoz triedeného komunálneho odpadu sa stanovuje v rozsahu od 40 do 100 percent skutočných nákladov vývozu podľa stupňa triedenia v jednotlivých častiach mesta.
Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa cien za vývoz komunálneho odpadu v roku 2001 nadobúda účinnosť od 1. januára 2001. V sporných prípadoch rozhoduje primátor.
V roku 2000 sme sa vývoz odpadu platili - v rodinnej zástavbe 375 Sk, na sídliskách 550 Sk a v chatových oblastiach 275 Sk.


Ohodnoťte článok: