Tajomstvo vianoc - tajomstvo Božej lásky

Zdenko Sitka / December 2000 / Prečítané 2176 krát
Každý rok naplní dušu malých i veľkých krásny pocit z tajomstva, ktoré sa skrýva za slovom Vianoce. Očakávanie a príprava na vianočné sviatky majú svoje čaro, ktoré sa dotýka tých najhlbších citov takmer každého človeka. Veď ústredným tajomstvom Vianoc nie je hocijaká udalosť ale taká, ktorá má osobitný význam pre každého z nás, pre náš život, pre naše šťastie, pre našu budúcnosť vo predvianočné Radničné námestievečnosti. Boh nás tak miloval, že sa nezmieril s tým, že by nás mal stratiť. Poslal svojho Syna na zem, aby sa narodil ako jeden z nás, aby zomrel za nás a tak nám otvoril znovu cestu do jeho láskyplného náručia. V malom mestečku v Betleheme narodením Božieho Syna Ježiša Krista vstúpila Božia láska do ľudských dejín.
To je tá pravá príčina, pre ktorú slávime Vianoce. Sú to sviatky Božej lásky, ktorá nám bola darovaná v malom Betlehemskom dieťati. To je ten najväčší dar, aký sme kedy dostali. Na Vianoce by sme si mali predovšetkým želať, aby sa dar Božej lásky dotkol srdca každého z nás, aby Kristus vstúpil do srdca každého z nás.
Veď bez Ježiša Krista by Vianoce nemali zmysel. Bez Krista by nemali zmysel všetky tie vianočné ozdoby, pozlátka, stromčeky, darčeky, ľúbivé melódie a sviečky na stoloch. Boli by len súčasťou divadielka, ktoré možno rozcíti ale nedá človeku to, po čom naozaj túži jeho duša.
Pod všetkým tým, čo na Vianoce navŕšila naša kultúra (i nekultúra) sa stále skrýva tajomstvo tej noci, v ktorej anjeli v Betleheme zvestovali, že sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. K tomuto tajomstvu sa však možno priblížiť len v tichu a pokore srdca.
Želám vám všetkým, milí čitatelia nášho mestského časopisu, aby nik z vás nebol počas Vianoc ochudobnený o zážitok Kristovho narodenia - aby sa Ježiš Kristus tajomne narodil vo vašich srdciach, aby vstúpil so svojou láskou do vašich rodín, do vašich priateľských, susedských, pracovných a všetkých medziľudských vzťahov. Vstúpme s Kristom do nového roku i tisícročia.


Ohodnoťte článok: