Keď nastanú zimné vrtochy

November 2000 / Prečítané 1704 krát

   Počasie v zime dokáže často nečakane skomplikovať život v meste, keď sa objavia námrazy alebo napadne väčšie množstvo snehu. V novembri je už zrelý čas na to, že môžeme takéto poveternostné výkyvy očakávať, preto sme sa riaditeľa firmy PETMAS s.r.o. Ing. Petra Mašuru, ktorá zimnú údržbu v meste vykonáva, spýtali na stav prípravy:
- Podobne ako v minulých rokoch, aj tento rok, máme vypracovaný podrobný plán zimnej údržby, ktorý zahŕňa obdobie od 15. novembra do 15. marca. Máme stanovené, ktoré mechanizmy budeme využívať, ich obslužné osádky ako aj zapojenie ostatných ľudí v prípade kalamity alebo inej zložitejšej situácie..

Koľko mechanizmov máte k dispozícii?
- Na zimnú údržbu v mimopracovnom čase máme pripravených sedem vozidiel - Škodu 706 s pluhom a sypačom, dve multikáry s pluhmi a sypačmi, UNC na nakladanie posypovej hmoty, snehu a na odhŕňanie chodníkov a ešte na odhŕňanie snehu budú k dispozícii Zetor Horal, traktor RUMUN a UNC 750. Tento počet mechanizmov určených na zimnú údržbu môžeme v prípade potreby ešte zvýšiť. Každý mechanizmus má presne stanovenú trasu a priestor, kde bude práce vykonávať. Následnosť a rozsah prác odsúhlasilo mesto. Len pre zaujímavosť spomeniem, že zabezpečujeme zjazdnosť 53 kilometrov ciest a 60 km chodníkov. Patria k nim aj prístupové cesty do rekreačných oblastí v katastri mesta ako sú Slnečné údolie, Stupy a Kučišdorfská dolina.

Rátate aj s ručným odhŕňaním?
- Samozrejme, keď to bude potrebné zapojíme do ručného odhŕňania snehu aj pracovníkov z úseku údržby verejnej zelene, zo stavebnej skupiny, mechanikov a ďalších, aby sa práce, hlavne v centrálnej časti, zvládli čo najskôr. Chcel by som však pripomenúť, že nemôžeme suplovať povinnosti správcov a majiteľov nehnuteľností, ktoré im vyplývajú, z VZN mesta, pri údržbe chodníkov a priestorov pred ich objektmi.

Aký posypový materiál budete používať?
- Bude to drvina zmiešaná so soľou. Úplne sme vylúčili škváru.
Riaditeľ Petmasu P. Mašura nás ubezpečil, že na zimnú údržbu, pokiaľ nepríde k nejakému extrému, sú pripravení dobre. V prípade, že by sa vyskytli predsa dajaké problémy, občania môžu na ne upozorniť na tel. č. 645 11 28.


Ohodnoťte článok: