Jednou - dvoma vetami

November 2000 / Prečítané 1748 krát
  • Malokarparské osvetové stredisko a Centrum voľného času v Pezinku usporiadajú v dňoch 20.11.-3.12.2000 v CVČ propagačno-predajnú výstavu UNICEF. Výstava je otvorená v pondelok - piatok 10.00-18.00, v sobotu 9.00-13.00 a nedeľu 14.00-17.00 hod.
  • Od 1. novembra došlo k zmene vo funkcii riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku. Novým riaditeľom sa stal pplk. JUDr. Vladimír Žíšek.
  • Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva na 10. ročník tradičnej vianočnej výstavy pod názvom Viera, nádej, láska z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá sa uskutoční 8.12.2000 o 17.00 hod. v priestoroch múzea.

Ohodnoťte článok: