MSZ V DECEMBRI

November 2000 / Prečítané 1664 krát
Podľa plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku posledné tohtoročné rokovanie poslancov sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2000 o 8.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ulici č. 10.
Poslanci budú prerokúvať rozpočet mesta na rok 2001, plán tvorby a čerpania fondov, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, hodnotenie činnosti orgánov mesta, plán práce MsZ a MsR na rok 2001 a iné.

Ohodnoťte článok: