VZN č. 7/98, (§ 21): Povinnosti majiteľov psov

Október 2000 / Prečítané 9019 krát
(1) Majiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na Mestskom úrade. Podrobnosti registrácie určí Mestský úrad.
(2) Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodítkom a obojkom (nepoškodzujúcim zdravie psa), pri hryzavých a útočných psoch aj dostatočne veľkým náhubkom. Majiteľ alebo držiteľ psa ho smie pri pohybe na verejných priestranstvách zveriť do starostlivosti ten takej osobe, ktorá je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správanie psa v každej situácii.
(3) Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne prístupné priestory (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky. Ak pes spôsobil nečistotu (výkalmi, vnesením nečistoty do verejne prístupných interiérov a pod.), majiteľ je povinný ju okamžite odstrániť.

Zoznam majiteľov psov, ktorí zaplatili poplatok za psa
za rok 2000 (k 115.9.2000)

A
Adamčík, Rudolf        M.R. Štefánika 23
Adler, Štefan        Glejovka 10
Achberger, František    Dobšinského 15
Andel, Jaroslav        Obr. mieru 43
Andel, Peter        Bratislavská 114
Aschengeschwandtner, H.    Bratislavská 66
Aschengeschwandtner, P.    Svätoplukova 12
Autodiely, Autodoprava    Tehelná 4
Axamit, Ján        Myslenická 18
Axamit, Stanislav        Za koníčkom 9


B
Babalová, Petra        Novomeského 1
Babčanová, Ľubica        Bystrická 4
Bacigál, Jozef        Záhradná 36
Bacigálová, Martina        Za hradbami 21
Baďura, Bohuslav        Hrnčiarska 18
Baďura, Dominik        Bystrická 20
Bagin, Stanislav        Železničná 12
Baláž, Štefan        Jilemnického 11
Baláž, Vladimír        Šenkvická 5
Balážová, Eva        Hviezdoslavova 63
Balážová, Kamila        Hroznová 2
Balog, Ján        Mýtna 30
Baňák, Vladimír        Slnečná 6
Baráthová, Mária        Mierová 16
Baričič, Peter        Svätoplukova 1
Barkol, Milan        Fándlyho 20
Barok, Emil        Bratislavská 69
Bauer, Ivan        Nerudova 2
Bažíková, Zuzana        M.R. Štefánika 13
Bedenský, Ivan        Jarošova 23
Bednár, Štefan        Bystrická 20
Bednár, Miroslav        Podkarpatská 24
Bednaričová, Eva        1. Mája 43
Bednaričová        Komenského 8
Belejová, Hana Mgr        Šancová 18
Belešová, Hanka        Bernolákova 62
Belicová, Irena        Myslenická 215
Bellandiová, Beáta        Trnavská 8
Bem, Jozef        Kutuzovova 14
Benca, Patrik        Bystrická 30
Benčúrik, Anton        Kupeckého 45
Benčíková, Mária        Holubyho 59
Benkovská, Daniela        Muškátova 24
Bernátová, Iveta        Novomeského 50
Bilčík, Viliam        Vajanského 4
Bílek, Ladislav MUDr.    Pod lipou 11
Bílik, René PaedDr.        Svätoplukova 19
Biznár, Jozef        Mierová 8
Blažek, Oto        Za koníčkom 14
Blažek, Tomáš        Suvorovova 14
Bonda, Miloš        SNP 73
Brezík, Stanislav        Hrnčiarska 71
Brocka, Gabriel Ing.        Jilemnického 20
Brouček, Ivan Ing.        Svätoplukova 1
Brunovský, Vít        Jesenského 51
Brunovský, Igor        Jesenského 14
Bučeková, Eva        Rázusova 16
Buday, Juraj        Dobšinského 39
Buday, Rudolf        1. mája 8
Bula, Bohuslav        Kupeckého 52
Bunčáková, Božena        Obrancov mieru 5
Buran, Anton        SNP 16
Burdan, Jozef        Malokarpatská 9
Burghardtová, Božena    Rázusova 21
Burghardtová, Emília    Senecká 29


C, Č
Cagáňová, Anna        SNP 53
Čajkovič, Peter        Kupeckého 55
Čech, Michal        Kuzmányho 11
Čech, Milan        Kupeckého 81
Čech, Ján        Mierová 15
Čech, Juraj RNDr.        Svätoplukova 4
Čechová, Oľga        Kupeckého 44
Čechová, Marta        Rázusova 33
Čechová, Hana Ing.        Zámocká 27
Čechová, Jarmila        Kupeckého 48
Čechovič, Vladimír        Podkarpatská 28
Čemez, Jozef Ing.        Silvánová 1
Čermák, Michal    Novomeského 18
Čermák, Peter Ing.    Šafárikova 2
Červenka, Peter    Gorkého 14
Čingel, Václav    Svätoplukova 4
Čižnár, Tomáš    Mýtna 2
Čulíková, Jozefína    Rázusova 28
Čeman, Ľubomír    Bernolákova 52
Čerman, Július    Suvorovova 14
Černáková, Katarína Novomeského 13
Čierny, Vladimír    Suvorovova 36
Čík, Vladimír    Hurbanova 4
Čunderlíková, Viera    Bratislavská 114


D, Ď
Daniš, Ervín    Bystrická 32
Darovcová, Anna    Za hradbami 33
Debnárová, Danka    Kupeckého 99
Dedík, Ladislav Ing.    Bystrická 32
Demovič, Ľubomír    Bottova 6
Demovič, Tibor Ing.    Cajlanská 34
Demovičová, Rozália Myslenická 29
Demovičová, Irena    M.R. Štefánika 3
Demovičová, Elena    Hviezdoslavova 4
Demovičová, Mária    Za koníčkom 16
Diviak, Ivan    Komenského 37
Dobra, Jozef    Mierová 11
Domanová, Hildegarda Nová 22
Dopjera, Jozef    Šafárikova 25
Drahošová, Alena    Kupeckého 6
Draxler, Viliam    Záhradná 13
Drinková, Norika    Senecká 21
Drinová, Magdaléna    Rulandská 4
Duban, Miroslav    Myslenická 117
Dubek, Ivan Ing.    Sama Chalupku 9
Dubeková, Katarína    Cajlanská 28
Dúbravčík, Jozef    Kukučínova 3
Ďurky, Ľubomír    Mierová 10
Ďurneková, Danica    Rázusová 18
Dzúriková, Marianna Muškátová 2


E
Eliašíková, Soňa    Bratislavská 72
Everling, Augustín    Dr. Bokesa 22


F
Fajner, Peter    Záhradná 11
Farkaš, Vojtech    Slnečná 47
Farkaš, Milan    Kupeckého 61
Farkaš, Marek    Svätoplukova 47
Farkašová, Elena    Kupeckého 67
Fecka, Jozef Ing.    Cajlanská 48
Fecková, Dagmar Ing. Holubyho 83
Féder, Medard    Markušova 9
Federla, Viliam    Bratislavská 68
Féderová, Ružena    Markušova 7
Fehér, Ján    Hrnčiarska 54
Fekete, Jozef    Za hradbami 20
Filická, Blanka    Svätoplukova 10
Filko, Anton    Muškátová 2
Firicová, Vierka    Slnečná 44
Fišerová, Mária ml.    Sládkovičova 8
Fleischacker, Milan Gen..Svobodu 3
Flendrovský, Jaroslav Myslenická 1
Foldešiová, Dagmar    Záhradná 11
Follrich, Milan    Senecká 5
Follrichová, Adela    Jesenského 31
Foltanovič, Dušan    Novomeského 17
Franková, Janka    Svätoplukova 7
Fraňová, Jarmila    Silvánová 2
Frey, Milan MVDr.    Sládkovičova 11
Frič, Milan    Jesenského 8
Fridrich, Jozef    Malacká 43
Fried, Pavol Ing.    Gen. Svobodu 14
Frimmer, Igor    Zigmundíkova 12
Fritzmanová, Antónia Malokarpatská 13
Frohlich, Peter    Rázusova 42
Fusek, Jozef    Cajlanská 92
Fuseková, Mária    Hrnčiarska 19
Futas, Ján Ing.    Tolstého 6


G
Gaďo, Viktor Ing.    Krížna 2
Gajanec, Peter    Mýtna 17
Gajdošík, Pavel    Trnavská 13
Gajdošová, Viera JUDr. Bystrická 30
Gajdošová, Michaela    Mýtna 31
Galan, Peter        Tehelná 10
Galanová, Magdaléna    Bystrická 34
Garajová, Agneša        Banícka 15
Gašparovič, Marián        Bratislavská 118
Gaštan, Rastislav        Svätoplukova 12
Gaštanová, Mária        Myslenická 55
Gergelová, Katarína        Suvorovova 18
Geršič, Lambert        Fraňa Kráľa 3
Glváč, Eduard        Fraňa Kráľa 4
Gloznek, Jozef        Svätoplukova 3
Gottschallová, Hana     Šafárikova 19
Graus, Ján        Hrnčiarska 14
Gregor, Jozef RNDr.    Svätoplukova 12
Gregorovič, Anton Ing.    Jiráskova 6
Greguš, Imrich        Pod lipou 4
Grófová, Zdenka        Záhradná 3
Grúber, Ján        Tolstého 16
Grúber, Miroslav        Jesenského 25
Gusejnová, Alena Ing.    SNP 40
Guštafík, Štefan        Cajlanská 193
Guštafík, Ján        Bystrická 11
Guštafík, Jozef        M.R. Štefánika 6
Guštafíková, Lucia        Farská 3
Guštafíková, Mária        Vajanského 18
Guštafík, Peter        Gen.Svobodu 40
Guštafíková, Marta        Bernolákova 29
Haberlová, Mária        Cajlanská 78
Hadenová, Mária        Svätoplukova 22
Hajko, Ladislav        Myslenická 77
Hajková, Mária        Nová 2
Hajtmánek, Ján        Podkarpatská 8
Hajtmánek, Marcel        Banícka 11
Halamíček, Vladimír        Za hradbami 31
Hančík, Ľubomír        Cajlanská 252
Handreich, Štefan        Podkarpatská 2
Hanker, Karol        Gen. Pekníka 14
Hanúsek, Kazimír Ing.    Sládkovičova
Hanúsek, Oskar        Cajlanská 177
Haršanyi, Štefan        Štúrova 63
Havelková, Eva        Záhradná 7
Hegyiová, Miladka    Hviezdoslavova 54
Herda, Rudolf    Novomeského 18
Hergot, Dušan        Bystrická 32
Hergovičová, Ľudmila    Bystrická 7
Hermyšová, Renáta        Vinice 3
Hlas, Jozef        Malacká 45
Hlaváčiková, Františka    Tehelná 1
Hlavanda, Ján        Kutuzovova 22
Hlavina, Stanislav        Cajlanská 55
Hlucháňová, Anna        Záhradná 8
Hofferová, Michaela        Sama Chalúpku
Holanová, Jarmila        1. mája 6
Holienčin, Ján        Senecká 7
Honzík, Peter        Glejovka 4
Horák, Branislav        Myslenická 259
Horman, Peter        Myslenická 162
Horníková, Silvia        Štúrova 65
Horváth, Ivan        Novomeského 24
Horváth, Viliam        Za dráhou 5
Hošťáková, Zuzana        Svätoplukova 35
Hotový, František        Nerudova 15
Hotový, Ladislav        Fraňa Kráľa 58
Hrachovská, Jozefína    Vajanského 2
Hrachovský, Ján        Jilemnického 2
Hrachovský, Vincent    Cintorínska 19
Hrebíčková, Štefánia    Záhradná 24
Hrica, Kamil        Bystrická 3
Hrubý, Jaroslav        Myslenická 123
Hrubý, Tomáš        Dunajská 22
Hrzič, Ľubomír        Podkarpatská 6
Hudčeková, Jana        Dr. Bokesa 3
Hujsi, Jozef        Štúrova 59
Humelová, Juliana        Holubyho 19
Hupka, Miroslav        Hečkova 13
Hupka, Miroslav        Bystrická 32
Hupka, Vladimír        Majakovského 5
Hurtoňová, Daniela    Slnečná 2


CH
Chalányová, Eva    SNP 24
Chalányová, Gabriela Svätoplukova 2
Chanečková, Katarína Gen. Pekníka 7
Chmelíček, Alojz    Kalinčiakova 4
Chovanec, Jozef    Muškátová 12
Chrenková, Katka    Komenského 11
Chvostek, Dušan    S. Chalúpku 13


I
Idešicová, Alena    Svätoplukova 20
Illavský, Stanislav Ing. Holubyho 63
Instamik - firma    Bernolákova 20


J
Jacko, Dušan    Svätoplukova 11
Jajcay, Rudolf    Malokarpatská 11
Jakubec, Pavol Ing., Arch. Páričkova 27
Jakubová, Mária    Tolstého 8
Jančarík, Jaroslav    Jilemnického 13
Jančarík, Boris    Gogoľova 18
Jančo, Štefan Malacká 11
Jankovič, Jozef    Nálepkova 4
Jánošíková, Jana    Fraňa Kráľa 40
Janoška, Dalibor MUDr. Cajlanská 246
Jedlička, František    Bratislavská 64
Jelemenský, Jozef    Fraňa Kráľa 8
Jendrolová, Anna    Svätoplukova 4
Jendřejková, Zdenka Silvánova 1
Ježík, Michal    Myslenická 148
Ježík, Peter    Gróbska cesta 4
Ježík, Kamil    Hečkova 10
Ježík, Ján    Myslenická 39
Jokel, Roman    Myslenická 160
Judiak, Anton    Cintorínska 37
Juran, Vladimír    Myslenická 223
Juraniová, Helena    Rázusova 23
Jurčík, Ján    Senecká 4
Jurčovičová, Cecília    Holubyho 10


K
Kacerle, Albert    Sládkovičova 31
Kadlečík, Gerhard    Pod lipou 11
Kadlečíková, Dorota Gróbska cesta 2
Kadlic, Vojtech ml.    Trnavská 41
Kadnárová, Jana    Svätoplukova
Kakalík, Jaroslav    D. Virgoviča 9
Kakalík, Ľudovít    1. mája 8
Kalnický, Ján    Rázusova 15
Kamenský, Jaroslav    Nálepkova 3
Kanka, Ivan    Svätoplukova 27
Kanka, Celestín    Kutuzovova 20
Kanka, Vincent    Kutuzuvova 2
Kanka, Jozef    Cajlanská 21
Kapucian, Ján    Za koníčkom 1
Kašša, Štefan    Družstevná 15
Kecová, Ružena    Cajlanská 75
Kerák, Jozef    Vinice 19
Kerkešová, Mária    Cajlanská 82
Kikuš, František Mgr. Jarošova 1
Kinder, Rudolf    Cajlanská 125
Kinder, Rudolf    SNP 9
Klamo, Ján    Nová 38
Klasová, Monika    Záhradná 22
Kleman, Juraj    Svätoplukova 1
Kleskeň, Jozef    Slnečná 13
Klimek, Miroslav    Dr. Bokesa 31
Klimeková, Magdaléna SNP 40
Klimo, Vladimír    Bernolákova 40
Klimová, Jana    Cajlanská 204
Kľúčik, Michal    Zámocká 40
Kľúčiková, Lenka    Zámocká 40
Kľuka, Daniel    Suvorovova 44
Kočiová, Anna    Hviezdoslavova 24
Kocková, Gizela    Kukučínova 6
Kocmál, Jozef Slnečná 27
Koišová, Viera    Suvorovova 41
Kollár, Štefan Mgr.    Myslenická 106
Kollárová, Mária    Tehelná 7
Konečný, Vladimír    Hviezdoslavova 8
Kóňová, Janka Ing.    Cajlanská 77
Kopčok, Milan MVDr. Cajlanská 209
Kopecký, Milan    Nerudova 1
Kopecký, Dominik    Dobšinského 18
Korčeková, Emília Ing. Bratislavská 50
Koreňová, Jarmila    Muškátová 6
Kornerová, Eva    Svätoplukova 24
Kosa, Miroslav Ing.    Bratislavská 120
Kostelánčiková, Vlasta Štúrova 35
Kostka, Dušan        Kuzmányho 15
Kostka, Ivan        Senecká 1
Koszeghyová, Jarmila    Rázusova 18
Koutný, Vladimír        1. mája 45
Kovačič, Igor        Hurbanova 24
Kovačič, Vladimír        Sládkovičova 6
Kovačovská, Alojzia        Jesenského 11
Kovačovská, Jiřina        Š. Polkorába 6
Kovačovská, Bernardína    Záhradná 11
Kovaničová, Alexandra    Jilemnického 3
Krajčírik, Ľubomír        Družstevná 2
Krajčovič, Milan        Obr. mieru 9
Krajňák, Jozef        Silvánova 13
Krasňanská, Anna        Podkarpatská 5
Krasňanský, Juraj        Myslenická 15
Krasňanský, Pavol        Železničná 22
Krasňanský, Jozef        Štúrova 11
Krasňanský, Augustín Dpt.    Štúrova 24
Krasňanský, Štefan        Hurbanova 26
Krasňanský, Miroslav    Podkarpatská 20
Krasňanský, Marián        Podkarpatská 16
Kraus, Ján        Bratislavská 96
Kremsová, Jana    Novomeského 36
Kreter, Rudolf        Gorkého 20
Krišková, Jana Ing.        Myslenická 111
Krištúfek, Ján MUDr.    Meisslova 5
Križanová, Božena        Šancova 19
Kročka, Július Ing.        Svätoplukova 16
Kršek, Anton Ing.        Muškátová 20
Krupa, Ivan        Vajanského 35
Kružlíková, Božena        Kuzmányho 6
Kubovčák, Peter        Cajlanská 253
Kučeriak, Peter        SNP 74
Kudera, Roman        Muškátová 2
Kulifaj, Miloslav        Mýtna 8
Kunertová, Anna        Svätoplukova 35
Kurek, Ján        Kukučínova 39
Kuriplach, Jaroslav        Farská 14
Kušnier, Ondrej        Šenkvická 5
Kvaššay, Jozef        Bratislavská 124
Kyselová, Viera        Hrnčiarska 101


L
Labuda, Anton        Muškátová 5
Lacko, Jozef        Fraňa Kráľa
Lacková, Emília        Cajlanská 222
Ledecký, Boris        Tehelná 3
Lehotská, Janka        D. Virgoviča 5
Lehotský, Karol        Za dráhou 7
Letanovský, František    Fándlyho 18
Lichtneker, Ladislav        Cajlanská 149
Lichtneker, Alexander    Cajlanská 221
Lichtneker, Miroslav        Mýtna 26
Lichtnekerová, Katarína    Záhradná 17
Lipár, Alexander Ing.    Markušova 5
Líška, Štefan        Kutuzovova 12
Líšková, Ester        Svätoplukova 6
Logan Investment, a.s.    Šenkvická 5
Löwy, Jozef        Markušova 4
Lukačovič, Dušan        Svätoplukova 31
Luknárová, Dalila Ing.    Novomeského 6


M
Macková, Emília        Svätoplukova 1
Maderič, Peter        SNP 55
Majerská, Anna        Svätoplukova 39
Majtán, Jozef        Jilemnického 12
Malacký, Bohuslav        Bernolákova 24
Malokarpatský vin. podnik    Za dráhou 21
Marcina, Ľubomír        Cajlanská 191
Marečková, Zora        Sládkovičova 16
Marecová, Helena        Gen. Pekníka 12
Marhavá, Anna        Gen. Svobodu 23
Maršo, Ondrej        Štúrova 49
Martinovičová, Emília    Záhradná 11
Matejkovič, Celestín        Cajlanská 96
Matiaško, Timotej        SNP 77
Matiašovský, Michal        Bratislavská 12
Matoušek, Peter        Svätoplukova 41
Matulník, Jozef PhDr.    Silvánová 2
Matulová, Jana        Obr. mieru 16
Matúš, Ladislav        Šafárikova 22
Matúš, Milan        Suvorovova 43
Mečír, František        Bratislavská 114
Melišík, Ľubomír        1. mája 6
Mihál, Ján JUDr.        Bratislavská 62
Mihalovič, Jaroslav        Trnavská 9
Mihalovičová, Alena        S. Chalúpku 3
Miklášová, Mária        Zámocká 24
Miklenčič, Peter        Dr. Bokesa
Mikušová, Nina Ing.        D. Virgoviča 26
Mindová, Anežka    Gen. Svobodu 31
Miškovský, Patrik        Cajlanská 45
Mizerík, Pavol        Svätoplukova 1
Mlčúch, Milan Ing.        Obr. mieru 45
Mĺkvy, Milan        Cajlanská 238
Mlynek, Igor        Jesenského 19
Modrovská, Mária        Hrnčiarska 24
Mojžišová, Zuzana        Senecká 25
Molnár, František    Zigmundíkova 15
Molnár, Zoltán        Komenského 35
Molnár, Pavol        Suvorovova 30
Molnár, Ľudovít        Kpt. Jaroša 15
Monsbergerová, Lenka    Svätoplukova 5
Moravčík, Milan        Bystrická 26
Moravská, Ľubica        Kukučínova 14
Mosný, Marek        Moyzesova 50
Možná, Anna        Banícka 24
Možná, Mária        Cajlanská 156
Mravcová, Marta        Bystrická 30
Mráz, Milan Ing.        Dobšinského 12
Múčka, Ľudovít        Kalinčiakova 3
Mucha, Branislav MUDr. Hviezdoslavova 29
Munka, Ján        Cintorínska 49
Murárik, František        Štúrova 40


N
Nagy, Ján             SNP 90
Nagyová, Mária        Zámocká 16
Navara, Vladimír        Glejovka 4
Nemček, Ladislav        Hrnčiarska 42
Némethy, Jozef        Bernolákova 28
Nespala, Milan        Bernolákova 88
Neumanová, Božena    Holubyho 33
Neupauerová, Renáta Novomeského 11
Neuwirt, Alexander        Puškinova 21
Nevedelová, Veronika    Obr. mieru 12
Nitray, František        Sládkovičova 6
Nosál, Rastislav    Hviezdoslavova 26
Noskovič, Dušan        Svätoplukova 22
Noskovičová, Mária        Slnečná 34
Noskovičová, Gabriela    Myslenická 14


O
Oberta, Gašpar        Bernolákova 19
Ochaba, Milan        Svätoplukova 4
Olivová, Marta    Novomeského 44
Ondrovič, Michal        Štúrova 48
Ondrovič, Rudolf        Senecká 21
Ondrovič, Martin        Svätoplukova 20
Ondrušová, Ľubica        Banícka 10
Opeta, Bohumil        Banícka 2
Oravec, Ivan Ing.        SNP
Orlická, Gabriela    Novomeského 11
Oroszová, Ivana        Cajlanská 224
Országh, Ján        Š. Polkorába 9
Osuská, Nataša Mgr.    Bratislavská 67
Osvald, Jozef        Slnečná 19
Guštafík            Mýtna 22


P
Pagáč, Miroslav        Myslenická 178
Palšovič, Ambróz        Bratislavská 130
Paparínska, Anna        Rulandská 6
Pastinská, Gabriela        Silvánová 4
Pastorek, Peter    Novomeského 50
Pasztorová, Mária        Pod lipou 7
Pätoprstá, Anna        Nerudova 25
Pauliniová, Helena        Jesenského 13
Pavelek, Miroslav        SNP 6
Pavelka, Milan Ing.        Cajlanská 126
Pavlovičová, Lucia        Sládkovičova 33
Pažitná, Marta    Mladoboleslavská 4
Peciva, Jozef        Vinice 7
Pellan, Ladislav        S. Chalúpku 1
Peschl, Ivan Ing., Csc. Lesnícka 8
Petráňová, Jana        Svätoplukova 13
Petráš, Ján        Hrnčiarska 52
Petrík, Stanislav        Bratislavská 67
Pilka, Adam        Fándlyho 22
Pilka, Anton Ing.        Hurbanova 20
Píšová, Erika        Novomeského 1
Pleško, Ladislav        Senecká 11
Pocciová, Alžbeta        Senecká 15
Poláček, Ján        Cajlanská 17
Polkoráb, Július        Hrnčiarska 7
Polkorábová, Veronika    Cajlanská 220
Polkorábová, Eva        Suvorovova 36
Potoma, Sergej Mgr.    Cintorínska 14
Prachár, Pavol        SNP 88
Preburda, Vladimír        Cajlanská 203
Prešinský, Peter        Svätoplukova 4
Prokop, Anton        Zámocká 35
Prometal, s.r.o.        Drotárska 9
Prutkay, Peter        Zámocká 39
Pudiš, František        Hurbanova 8
Pudišová, Anna        Myslenická 34
Puškár, Michal Ing.        Bratislavská 31
Puškášová, Iveta        Zigmundíková 14
Puškáš, Peter        Zigmundíková 14
Putec, Ladislav        Fándlyho 14
Putra, Ivan Ing.        Nálepkova 11


R
Rajner, Michal         Bratislavská 58
Ramiš, Róbert        Dobšinského 21
Rapošová, Mária RNDr.    Slnečná 9
Rarigová, Lýdia        Gen. Svobodu 32
Reichbauer, Ján        Kupeckého 23
Reichbauer, Marek        S. Chalúpku 11
Richter, Rudolf Ing.        Družstevná 24
Rosáková, Gabriela        Záhradná 5
Rusnák, Jozef        Myslenická 139
Rusnák, Radovan        Hečkova 11
Ruttmarová, Jana        Jilemnického 16
Rybár, Jozef        Suvorovova 47
Rybárová, Silvia        Bratislavská 28
Rýdza, Nana        Bystrická 32


S, Š
Sadloň, Ján        Štúrova 68
Šafár, Ladislav JUDr.    Nálepkova 15
Šafár, Peter        Novomeského 34
Šafrová, Viera        Suvorovova 14
Sandtner, Viktor        D. Virgoviča 34
Sandtner, Eduard Ing.    Hrnčiarska 93
Sandtner, Ľubor        Puškinova 21
Sandtner, Ondrej        Kukučínova 16
Satina, s.r.o.        Bratislavská 79
Satko, Štefan        Železničná 20
Satko, Ivan MUDr.        Hurbanova 30
Satková, Viera        Podkarpatská 14
Ščibranová, Oľga        Matuškova 8
Šebesta, Miroslav        1. mája 8
Šebok, Pavol        Jilemnického 23
Selecká, Zlatica MUDr.    Slnečná 48
Servis centrum        Zigmundíkova 32
Šesták, František        Svätoplukova 5
Schlegel, Valter        Kupeckého 28
Schmidl, Jozef        Slnečná 22
Schmidt, Ján        Jána Raka 4
Schmidt, Karol        Holubyho 25
Schwammel, Igor        Štúrova 53
Schvarcová, Gizela        Fraňa Kráľa 16
Schwammel, Peter        Štúrova 51
Schwarz, Ján Ing.        Tolstého
Šidlo, Peter Ing.        Za koníčkom 4
Šilhár, Jaroslav        Novomeského 17
Šimeková, Viera        Slnečná 3
Šimonovič, Bohumil        Zámocká 47
Šindelárová, Agneša    Rulandská 8
Šindler, Dušan        Cintorínska 10
Šindler, Jozef        Myslenická 22
Šindlerová, Františka    Myslenická 25
Skovajsa, Pavel        Jilemnického 18
Skovajsová, Oľga        Kuzmányho 42
Skovajsová, Mária        Bernolákova 105
Škrípová, Mária        Myslenická
Slamková, Andrea        Kukučínova 14
Slaná, Emília        Zámocká 1
Slaný, Ján        Kupeckého 71
Slaný, Milan        Cajlanská 91
Slávik, Tibor        Gen. Svobodu 29
Slezák, Andrej Ing.        Dr. Bokesa 10
Slimák, Rudolf        Obr. mieru 19
Slimáková, Helena        Dr. Bokesa 14
Slov. Nár. Galéria        Riečna 1
Šmahovský, Štefan        D. Virgoviča 20
Šnirc, Jozef        Fándlyho 28
Sobolíková, Renáta        Kalinčiakova 9
Sobota, stanislav Ing.    Cajlanská 83
Solga, Ľudovít        Moyzesova 42
Somík, Karol        Obr. mieru 6
Špoták, Milan        Štúrova 67
Šramková, Anna        Svätoplukova 35
Srnová, Mária        Rázusova 10
Šrubar, Pavel        Záhradná 12
Stano, Jozef        Novomeského 2
Stano, Ondrej        M.R. Štefánika 19
Stará, Oľga        Bernolákova 73
Šteruská, Iveta JUDr.    Za koníčkom 10
Štilhamer, Rudolf        S. Chalúpku 15
Stillhammer, Marián        Slnečná 30
Straka, Ľubomír Ing.    Bratislavská 120
Straková, Žofia        Fraňa Kráľa 7
Strezenický, Rudolf        Dr. Bokesa 23
Strokendi, Milan        Myslenická 7
Šturdík, Matej        Fraňa Kráľa 46
Supek, Milan manager    Pod lipou 6
Svátek, Ignác        Štúrova 66
Švestka, Valter Ing.        Pod lipou 18
Svetlák, Jozef        Puškinova 21
Svetlák, Milan        Moyzesova 7
Svitek, Vojtech        SNP 36
Svrček, Richard        Tolstého 18
Synaková, Tamara        Muškátová 10
Szeidemann, Michal    Kupeckého 59
Šebesta, Timotej        Suvorovova 38
Šípková, Monika        Mýtna 28
Šiška, Marek        Bystrická 32
Španková, Lenka        Krížna 8


T
Táborský, Ján    Horáreň Krkavec 33
Tahotná, Agneša        Cajlanská 111
Tahotný, Peter        Družstevná 11
Tahotný, Peter        SNP 15
Tahotný, Ľudovít        Slnečná 12
Talanda, Miroslav Ing.    Svätoplukova 19
Tanáč, Peter        Muškátová 30
Tančár, Ondrej        Bratislavská 3
Taškár, Ivan        Družstevná 13
Tataiová, Adriana        Obr. mieru 37
Tenczer, Juraj Ing.        Družstevná 38
Tesár, Igor        Švermova 7
Tešovič, Alexander        Gen. Svobodu 26
Tomko, Ján Ing.        Mierová 2
Tóthová, Daniela        Sládkovičova 19
Tretina, Ľudovít        Svätoplukova 20
Trginová, Daniela        Šancova 1
Trochta, Ján        Zámocká 2
Trojan, Ján        Gen. Svobodu 27
Trubač, Jozef        Vajanského 41
Trubenová, Jaroslava RNDr.    Puškinova 11
Tuháček, Boris        Švermova 14
Tuchšer, Milan        Muškátová 32
Tuma, Pavol        Obr. mieru 44
Tuma, Jozef Ing.        Moyzesova 1
Tumova, Jana Ing.        Trnavská 29
Turan, Rastislav        Šafárikova 15
Turanová, Oľga        Šafárikova 15
Turčanová, Martina        Cajlanská 181
Turek, Imrich        Puškinova 4
Tureková, Ľubica        Svätoplukova 27
Tyko, Jaroslav        Mýtna 37
Tyko, Rudolf        Nerudova 7
Tyková, Mária        Dobšinského 6


U
Uherek, Stanislav        1. mája 6
Uherková, Rozália        Myslenická 132
Uličný, Rudolf        Kutuzovova 8
Urbanovičová, Tatiana    Zigmundíkova 5


V, W
Valachovič, Jozef         1. mája 23
Valka, Peter        S. Chalúpku 12
Valovičová, Antónia        Bystrická
Vašík, Štefan        Myslenická 49
Vastl, Jaroslav        Kalinčiakova 11
Vážanová, Radoslava    Cajlanská 221
Veng, Vladimír        Dr. Bokesa 34
Veselá, Zuzana        Muškátová 32
Vik, Peter Ing.        Hrnčiarska 8
Viktorín, Dušan Ing.        Rázusova 17
Vinohradský, Michal        Kalinčiakova 5
Vinohradský, František    Bernolákova 13
Vinohradský, František    Kupeckého 29
Vítek, Anton Ing.        Malacká 13
Voda, Gustáv MUDr.    Rázusova 2
Vojenský útvar CO        Cajlanská 1892
Volek, Peter        Myslenická 151
Voleková, Zuzana        Kollárova 5
Votavová, Katarína        Cajlanská 196
Vozatárová, Jozefína    Slnečná 46
Vrábel, Štefan        Tehelná 9
Vydra, Dušan    Svätoplukova 45
Vyhnálek, Jiří        Holubyho 21
Wadinger, Daniel        Glejovka 9
Weiss, Peter MUDr.        Jarošova 4
Wild, František        Hrnčiarska 48
Wittgrúber, Dušan        Štúrova 31


Z, Ž
Záhorská, Mária         Hurbanova 7
Zacharová, Oľga    Bernolákova 48
Zajac, Štefan Ing.        Ušiakova 12
Zárecká, Mária        M.R. Štefánika
Zárecký, František        Cajlanská 52
Zárecký, Juraj        Potočná 3
Zborovan, Jozef    Bratislavská 94
Zbudilová, Anna        Pod lipou 2
Zedníček, Rudolf    Myslenická 107
Zelenayová, Mária        Cajlanská 42
Zelenayová, Ľubica    Svätoplukova 9
Zemánek, Jozef        Puškinova 2
Zemko, Milan    Za hradbami 32
Ženiš, Jozef        Cajlanská 99
Ženiš, Rudolf        Drobiševa 24
Žigová, Alená MUDr.    Nálepkova 20
Žila, Dušan        Cajlanská 194
Žila, Anton Ing.        Bottova 12
Žitný, Alojz        Šafárikova 10
Zúbek, Peter        Puškinova 9
Žúrek, Ján        Cajlanská 217
Žido, Ondrej        Cajlanská 118


Ohodnoťte článok: