Otvorenie krúžkovej činnosti v Centre voľného času

Centrum voľného času / Október 2000 / Prečítané 1697 krát
Každý rok v septembri prichádzame v CVČ s ponukou záujmových útvarov pre všetky deti i mládež z nášho okresu. Tento rok nebol výnimkou a naša ponuka je bohatá. Snažíme sa splniť čo najviac z detských predstáv a záujmov, obohatiť a spestriť chvíle mimoškolského času. Deti od 5 do 18 rokov sa zapísali, činnosť krúžkov sa rozbehla a nám ešte ostáva tento začiatok školského roka u nás v Centre vyhodnotiť. Sme trochu smutní a tiež prekvapení, že záujem detí sa stáva jednostranným, že strácajú záujem povedzme o prírodu či priateľské stretnutia, dievčatá o Kluby dievčat a chlapci napríklad o pokusy.
Kam chodí väčšina detí keď sa skončí škola? Čím sa zaoberajú? Stretávame sa s pasivitou a nezáujmom, nielen detí, ale aj ich rodičov, ktorí často prenechávajú výchovu dvorom a kamarátom svojich detí. Ich slabý záujem o voľnočasové aktivity ponúkané zariadeniami v ich okolí sa prenáša do správania detí, do vytvárania ich návykov, charakteru, temperamentu či smeru ich budúceho života. Väčšina dnešných detí sa o nič nezaujíma, nič nechce dosiahnuť, nemajú cieľ.
Potešilo by nás, keby deti (a tiež rodičov) naša propagácia krúžkov, ale aj podujatí prilákala, oslovila, aby deti čítali, počúvali a prišli. Podujatia, prípadne zoznamy krúžkov zverejňujeme v TV, tlači, školskom rozhlase, pri osobnom nábore, prostredníctvom učiteľov a vychovávateľov, plagátov, stálej informovanosti telefonicky, a aj osobne u nás v CVČ. Pred nikým sa nezatvárame, podáme všetky informácie každý deň od 8.00 do 18.00 hod. v CVČ.
Aj napriek týmto ťažkostiam zamestnávame vyše 500 detí v záujmových útvaroch a veľké množstvo detí sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných v priebehu roka. Máme radosť z detí, ktoré k nám chodia s nedočkavosťou, so záujmom, s chuťou dozvedieť sa a zažiť niečo nové. Nie je vás málo, ale chceme osloviť aj tie, ktoré o nás vedia len z počutia, alebo ktoré u nás ešte neboli.
Správna zvedavosť neškodí, ale posúva hranice poznania, rozvíja tvorivosť a skúsenosti. Chceme sa naďalej s deťmi deliť o radosť z hry, o radosť z objavovania nepoznaného. Aj tento školský rok chceme dať deťom motiváciu, nové poznanie, zážitky, naučiť ich vnímať tajomstvá a krásy nášho sveta.
   Pozývame, čakáme a tešíme sa na všetky deti nielen na našich stretnutiach na krúžkoch, ale aj pri všetkých podujatiach, výletoch, súťažiach a hrách, ktoré pre vás pripravujeme počas celého školského roka.

Ohodnoťte článok: