PEZINSKÉ MLYNY

Peter Sandtner / Október 2000 / Prečítané 2828 krát
V Pezinku sa nachádzala sústava štrnástich vodných mlynov na ľavej vetve tzv. nového potoka, ktorý bol vybudovaný špeciálne pre tieto mlyny a bane. Prvým zo sústavy bol Kernov mlyn. Z tohto mlyna nachádzajúceho sa niže píly, sa zachoval iba obytný dom bez mlynice, ktorá bola zbúraná. Druhým je mlyn Vincenta Fabiána. Je jedným z najzachovalejších. Mal výbornú kvalitu múky a až tri valcové stolice. Aj preto sem chodili gazdovia až zo Žitného ostrova. Mlyn bol postavený roku 1620 ako papiereň, tá bola zrušená v roku 1866. Z pôvodnej papierne sa zachovala bývalá sušiareň papiera. V roku 1950 bol, ako všetky mlyny v republike, odstavený. Prevzal ho štát, ktorý chcel mlyn využívať, ale prevádzka bola nerentabilná. Odvtedy slúžil ako sklad. Dnes ho vlastnia pôvodní majitelia, ktorým bol mlyn prinavrátený. Tretím je mlyn Jozefa Kubrického, z ktorého zostali iba ruiny. Pôvodne to bola trojposchodová budova. V 50-tych rokoch bol vyhodený do povetria a štátom odkúpený.
   Ďalším je najznámejší mlyn Gustáva Schaubmara, ktorý dnes slúži ako Galéria insitného
umenia. Bol postavený roku 1767 Pálfiovcami ako Fabiánov mlyn. Pôvodne mal tieto budovy: mlynica, byt mlynára, voziarne, maštale a sýpky, sečkáreň, stodolu, dreváreň, včelín. Dreváreň a včelín boli pri rekonštrukcii asanované. Pôvodné kameňové mlecie zloženie roku 1913 nahradili dvoma valcovými stolicami. Ako jediný mlyn v Pezinku má zachované mlynské koleso.
   Ďalej nasleduje neznámy mlyn oproti cintorínu na Cajle. Šiestym je bývalý Lošonského mlyn pod kostolom sv. Kríža na Cajle. Budova aj časť náhonu sa zachovala. Ďalším je Chrenkov mlyn, neskôr Miklenčičov, z ktorého sa okrem mlecieho kameňa nič nezachovalo. Ďalej nasleduje ôsmy mlyn Štefana Králika, ktorý bol nedávno zbúraný a na jeho mieste postavený tzv. Biely dom. Boli to dve samostatne stojace budovy-byt mlynára a poschodová mlynica s turbínou a dvoma valcovými stolicami.   Ďalej nasleduje komplex Plonkovho a Brejnerovho mlyna na Rázusovej ulici. Obe budovy sa zachovali. V mlynici Plonkovho mlyna sa zachovala aj drevená galéria a valec zo zariadenia. Ďalší mlyn, Gočálov, neskôr Bunčákov, sa nachádzal vedľa kláštora, z neho sa tiež nič nezachovalo. Jediný mlyn, ktorý nebol na vodu, bol mestský mlyn na námestí vedľa hotela Jeleň. Bol to parný mlyn a stojí tam dodnes. Trinásty bol tiež mestský mlyn a nachádzal sa na mieste dnešnej reštaurácie Darina. Bola to poschodová budova a z nej sa tiež nič nezachovalo. Posledným je Strapákov mlyn v Grinave. Tento sa zachoval kompletne aj so zariadením.


Ohodnoťte článok: