POĎAKOVANIE

Ing. Vladimír Sekanina / Október 2000 / Prečítané 2300 krát
  Vážený pán primátor,
dovoľte, aby som Vám i touto cestou vyjadril úprimné poďakovanie za prijatie predstaviteľov Výboru ICA HOUSING na pôde mesta Pezinok dňa 2. októbra 2000 a Váš osobný prínos k zdarnému priebehu rokovania Medzinárodného družstevného zväzu, ktoré sa konalo na počesť 155. výročia Slovenského družstevného hnutia na Slovensku. Zároveň, prosím, odovzdajte moje poďakovanie mestskej televízii, ktorá operatívne a na vysokej profesionálnej úrovni informovala obyvateľov mesta Pezinok o tejto nevšednej udalosti.
Slovenské družstevné hnutie sa konaním Valného zhromaždenia - Európa zapísalo veľmi dobre do histórie a aj zasadanie svetového výboru pre bývanie v rámci Medzinárodného družstevného zväzu je toho dôkazom.

Ohodnoťte článok: