TV PEZINOK hodnotí dvojročnú činnosť

Ing. O. Bejdáková, P. Bittner / Október 2000 / Prečítané 2010 krát
TV PEZINOK je obchodná spo- ločnosť s ručením obmedzeným, ktorej stopercentným vlastníkom je mesto Pezinok. Z väčšej časti je financovaná z rozpočtu mesta, ale samozrejme, že televízia rozvíja aj svoje vlastné komerčné aktivity, ktoré sa taktiež podieľajú v nemalej miere (v porovnaní s ďalšími podobnými lokálnymi televíziami) na financovaní TV.
Celé naše vysielanie prebieha na základe licencie, ktorú nám v roku 1998 udelila Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie. V nej je určená naša programová štruktúra. Licencia určuje rozsah vysielania, termín vysielania jednotlivých relácií a počet repríz.
   To je zároveň odpoveď na častú otázku našich divákov, prečo nevysielame celý deň, prečo nedávame filmy, videoklipy, priame prenosy... Dôvodom je práve obsah našej licencie, ktorá nám povoľuje vysielať iba v stanovenej programovej štruktúre. Aj keď sa to možno nezdá, naplniť vysielanie stanoveným programom pri súčasnom technickom a personálnom vybavení, nie je práve najľahšie. Televíziu tvorí 9-členný tím. Okrem neho sa na tvorbe relácií podieľajú aj externí spolupracovníci.
Sú to už dva roky, čo sa na obrazovkách občanov Pezinka (teda aspoň tých, ktorí majú zavedenú káblovú televíziu) objavil spravodajský magazín Týždeň v Pezinku. Od 16. októbra 1998 - každý piatok v premiére - prinášame spravodajstvo zo života mesta a jeho okolia. Okrem aktuálneho spravodajstva z uplynulého týždňa a informácií o pripravovaných akciách sa veľkému záujmu tešili pravidelné rubriky ako napríklad: Predstavujeme poslancov MsZ, Škôlkárium, Talenty...
Našou druhou obrazovou reláciou je Hodinovka. Každú stredu o 18.00 hod. pripravujeme priamy prenos zo štúdia. V tejto relácii sa vystriedalo, vo viac ako 80 premiérach, veľké množstvo hostí (predstavitelia samosprávy, štátnej správy a rôznych miestnych umelcov, záujmových združení...).
Hlavný časový podiel na vysielaní TV PEZINOK má textové spravodajstvo Infotext. Obsah infotextu denne aktualizujeme. Veľkému záujmu divákov sa tešia rady záhradkárom a policajné zvesti. Taktiež sa snažíme pomôcť pri hľadaní práce pre nezamestnaných formou bezplatného oznamu pre uchádzačov o zamestnanie.
TV PEZINOK je členom organizácií LoTOS a ALTEV, ktoré združujú lokálne televízie na Slovensku. V septembri minulého roku uskutočnila agentúra AISA prieskum sledovanosti v 19 lokálnych televíziach. Pre nás boli výsledky prieskumu veľmi priaznivé: podľa kritéria - sledoval lokálnu televíziu za posledných 14 dní - nás sledovalo 75 percent z tých, ktorí môžu prijímať pezinské lokálne vysielanie.
Vo februári 2000 sme sa zúčastnili na 2.ročníku Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc v Martine, ktorá pozostávala z workshopov v oblasti televíznej reklamy, spravodajstva a dokumentu TV PEZINOK získala čestné uznanie v kategórii Reklama - infotext.
Veľký význam pri zvyšovaní kvality našej žurnalistickej práce mali aj školenia, ktoré organizovali PRO MEDIA, LoTOS a ALTEV. Najzaujímavejšie bolo asi školenie pod vedením Nancy Grahamovej - Holmovej (bývalá žurnalistka v BBC), na ktorom boli prítomní zástupcovia z TV Lučenec, TV Poprad Tatry, TV Púchov, TV Martin a našej TV. TV PEZINOK na ňom získala jedno z dvoch ocenení za “best feature” pod názvom Odysea mysle.
Vystupovali sme ako mediálny partner nielen lokálnych podujatí (BUBAJA CLUB, Okresná knižnica, CVČ, Rockfest,...), ale aj podujatí celoslovenského významu (di-vadelný festival Cibulák, Vínne trhy, Pezinský permoník,...). Taktiež sme podporovali rôzne charitatívne projekty.
Naše spravodajské príspevky zo života mesta boli uverejnené aj vo “veľkých televíziach” STV, Markíza, Global a v partnerských lokálnych televíziach.
Keďže hlavným poslaním TV PEZINOK je zvyšovať informovanosť občanov mesta Pezinok, Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vybudovaní terestriálneho vysielača, ktorý by mal vyriešiť problém prijímania vysielania mestskej TV pre občanov bývajúcich v nezakáblovaných oblastiach Pezinka a okolia. V súčasnosti sme v štádiu technických príprav a veríme, že v čo najskoršom období sprístupníme vysielanie TV PEZINOK pre všetkých občanov mesta.
Toľko aspoň v krátkosti o tých uplynulých dvoch rokoch. Hodnotenie našej činnosti a vývoj v tomto období nechávame na vás, milí diváci.

Ohodnoťte článok: