Príspevok na rehabilitačný pobyt

Helena Marecová / Október 2000 / Prečítané 2308 krát
   Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku sa podarilo získať v letnom období týždenný rekondično-rehabilitačný pobyt v Malých Bieli-ciach. Zúčastnili sa na ňom rodiny s mentálne postihnutými príslušníkmi. Vedúcim podujatia bol PhDr. Ján Hrustič, ktorému pomáhali dve dobrovoľníčky - Lucia Haraslinová a Veronika Ulrichová.
Finančný príspevok na dopravu poskytlo Komunitné združenie Sami-sebe. Týmto by sme sa chceli za túto pomoc poďakovať.

Ohodnoťte článok: