Spolupráca s rodičmi

Jana Budzáková / Október 2000 / Prečítané 1733 krát
Materská škola na Vajanského ulici okrem výchovno-vzdelávacích aktivít organizuje aj podujatia, pri ktorých rodič spolupracuje s dieťaťom. Takouto akciou bol aj sobotňajší výlet (7.októbra) pre rodičov s deťmi pod názvom Rozprávkový les.
Cieľom výletu bolo posilniť spoluprácu rodiny a školy v záujme zdravia dieťaťa a rozvíjania kladného vzťahu k prírode. Na zaujímavom výlete sa zúčastnilo 63 detí s rodičmi. Pri organizovaní súťaží nám pomáhali žiaci a študenti pezinských základných a stredných škôl.

Ohodnoťte článok: