Činnosť jednoty dôchodcov

Eva Balážová / Október 2000 / Prečítané 2388 krát
Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), Mestská organizácia Pezinok má viac ako 350 členov. Jej činnosť je zameraná na štyri oblasti - pomoc dôchodcom po stránke zdravotnej, sociálnej, kultúrno-spo-ločenskej a výchovno-vzdelávacej.
V auguste sme usporiadali v Dome kultúry výstavku ručných prác našich starých mám. Na tomto podujatí spolupracovali pezinské kluby dôchodcov na Sládkovičovej a Hrnčiarskej ulici a Kultúrne centrum. Výstavku navštívilo veľa záujemcov, ktorí mohli obdivovať krásne práce babiek, ktoré vyšívajú, pletú a háčkujú. Nerobia to zväčša pre seba, ale preto, aby urobili radosť svojim najbližším.
Aby si babky a starčekovia aspoň trošku odpočinuli usporiadali sme zájazd do Banskej Štiavnice a Antolu. Na tento výlet s dvoma autobusmi nám prispel Mestský úrad.
Záujem zo strany dôchodcov bol aj o návštevu Bratislavy, ktorá sa uskutočnila vďaka Komunitnému združeniu Sami-sebe. Dlho budeme spomínať na prehliadku hradu, Devína, prezidentskej záhrady či Národného divadla.

#?-:nbsp;


Ohodnoťte článok: