Plavecké kurzy

Október 2000 / Prečítané 2198 krát
Firma AQUASPORT a Podnik bytových služieb a.s. Pezinok začali organizovať plavecký výcvik pre deti z materských škôl a žiakov základných škôl. Výcvik sa uskutočňuje v mestskej plavárni v doobedňajších hodinách. Pripravujú tiež plavecký kurz pre neplavcov nad 15 rokov, ktorý budú organizovať vo večerných hodinách. Viac sa záujemcovia dozvedia od informátora v plavárni.

Ohodnoťte článok: