Azylový dom Svätej Anny odovzdaný do užívania

Október 2000 / Prečítané 2127 krát
   Priestory bývalých jasieľ, neskôr Okresného súdu na Komenského ulici boli rekonštruované a od polovice októbra v nich mesto zriadilo Azylový dom Svätej Anny. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 19. októbra.
Ako nám povedal zástupca primátora Oliver Solga, v azylovom dome môže byť ubytovaných štyridsať ľudí, ktorí budú bývať vo viaclôžkových izbách. K dispozícii budú mať aj spoločenskú miestnosť, sociálne zariadenia, malé kuchynky na zohrievanie jedál a izolačku.
V zariadení budú ubytovaní výlučne obyvatelia Pezinka, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Podmienkou poskytnutia ubytovania je, že ubytovaní budú bezpodmienečne dodržiavať štatút útulku. Zriaďovateľ urobil opatrenia, aby v zariadení nedochádzalo k narušovaniu poriadku, aj preto tu bude nepretržitá služba. Ďalšou povinnosťou ubytovaných bude, že cez deň budú vykonávať verejno - prospešné práce v prospech mesta.
Kým vnútorné priestory útulku sú už upravené, vonkajšie to ešte len čaká. O ich zveľadenie sa pričinia samotní ubytovaní.

Ohodnoťte článok: