Stretnutie starších spoluobčanov

Október 2000 / Prečítané 2408 krát
V rámci prebiehajúceho Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo 17. októbra v Dome kultúry v Pezinku stretnutie starších spoluobčanov, ktoré organizoval mestský úrad a Sociálna komisia MsZ.
Účastníkov privítal a program moderoval predseda sociálnej komisie Jozef Šuran. Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátora Oliver Solga.
V kultúrnom programe vystúpili deti z materských škôl, žiaci základných škôl a tanečníci z Petanu.

Ohodnoťte článok: