DISKUTOVALI O KLUBE MLADÝCH

Október 2000 / Prečítané 1635 krát
Občianske združenie Prevencia AD a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie zorganizovali celomestskú diskusiu na tému Klub mládeže v Pezinku. Pozvanie na stretnutie prijala asi tridsiatka mladých ľudí, prevažne študentov stredných škôl, ďalej predstavitelia mesta na čele s viceprimátorom Oliverom Solgom, učitelia a zástupcovia miestnych médií.
Z diskusie vyplynulo, že mladí ľudia majú záujem o zriadenie klubu mladých, kde by sa mohli pravidelne stretávať a vyvíjať záujmovú činnosť. Zatiaľ nemajú jasnú predstavu, ako by mal klub vyzerať a akú činnosť by mal zabezpečovať, preto chcú v tejto veci formou ankety osloviť aj ďalších svojich rovesníkov.
Viceprimátor O. Solga ponúkol mladým Pezinčanom na zriadenie klubu priestory Domu kultúry. Ako najvhodnejšia sa javí malá sála, kde je možné riešiť osobitný vchod a využívať aj priľahlé priestory.
Naznačil, že sa črtajú aj iné možnosti, avšak v neskoršom termíne.
Prítomných mladých ľudí zjavne konkrétna ponuka a ústretovosť zaskočila, aj preto si vyžiadali čas na rozmyslenie, na ktoré priestory budú reflektovať.
Pozitívne z tejto diskusie bolo to, že mladí ľudia sa chcú viac angažovať, mesto zas dalo jasne najavo, že chce pri zriadení klubu účinne pomáhať. Zostáva len veriť, že záujem o riešenie problému neochabne a v dohľadnom čase budeme môcť hovoriť aj o konkrétnych výsledkoch.

Ohodnoťte článok: