Svätomartinské požehnanie mladého vína

MOS Pezinok / Október 2000 / Prečítané 1760 krát
  Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov, Združením malokarpatskej vínnej cesty a mesta Pezinok vás pozývajú na Svätomartinské požehnanie mladého vína, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2000 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.
Tento sviatok vinárov má už v Pezinku niekoľkoročnú tradíciu. Prvé Svätomartinské požehnanie mladého vína sa uskutočnilo v pivnici Malokarpatského múzea, ďalšie v zasadačke MsÚ.
   Dnes, keď už toto podujatie nadobúda regionálny charakter a zúčastňuje sa na ňom stále viac vinárov, už druhý rok ponúka svoje priestory Kultúrne centrum.
Nové víno - výsledok celoročnej práce vinohradníkov a vinárov, požehnajú predstavitelia katolíckej a evanjelickej cirkvi a.v. v Pezinku. Vinári v tento deň podľa tradície po prvýkrát otvárajú sudy s mladým vínom. Preto ak víno, označované právom ako nápoj bohov a kráľov, má svoje miesto vo vašej pivnici, prijmite naše pozvanie na tohtoročné Svätomartinské požehnanie mladého vína.

Ohodnoťte článok: