JÁN KUPECKÝ

September 2000 / Prečítané 2077 krát
Býva už, žiaľ, niekedy na Slovensku zvykom, že zabúdame v dnešnom uponáhľanom svete na významné osobnosti, bez ktorých by boli chudobné nielen naše dejiny, ale najmä naša súčasnosť.
Jednou z takýchto “zabúdaných” osobností je aj barokový maliar - portrétista Ján Kupecký, ktorý sa narodil v roku 1667 v Pezinku a ktorého 260. výročie úmrtia sme si nedávno pripomenuli.
Ako sme už spomínali narodil sa v Pezinku, aj keď vieryhodný záznam o jeho narodení neexistuje. Tradovalo sa, že zhorel spolu s archívom začiatkom 19. storočia, ale najnovšie výskumy maďarských historikov hovoria o tom, že pezinské archívy boli prevezené do Pécsu ešte pred požiarom a tu sa nachádza aj záznam o narodení Jána Kupeckého a mená rodičov.
Kupecký odišiel z Pezinka ako pätnásťročný a prvé školenie absolvoval vo Viedni. Neskoršie študoval v Benátkach, Ríme i iných významných centrách renesančného a barokového maliarstva. Už ako “hotový” umelec sa znovu vracia do Viedne, kde sa stal oficiálnym portrétistom významných osobností, cisára Jozefa I. nevynímajúc.
Počas svojho viedenského obdobia podnikol aj niekoľko ciest na Slovensko a do rodného Pezinka. Existuje záznam, v ktorom sa vzdáva dedičského podielu v prospech svojich súrodencov a tiež sa tu dozvedá, po smrti otca, že tento mu pred smrťou odpustil jeho útek z domu a to, že nepokračoval v rodinnej tkáčskej tradícii. V tomto období vznikol i portrét Kupeckého matky v slovenskom kroji, ktorý sa nachádza v rakúskom Lilienfelde.
Svoje vrcholné obdobie prežíva vo Viedni a neskoršie v Norimbergu ako portrétista najvyššej šľachty, ale aj osobností z oblasti kultúry a vedy. Okrem iného portrétoval i ruského cára Petra Veľkého, slovenského vedca Mateja Bela a iných. V tomto období vzniklo aj niekoľko autoportrétov a portrétov jeho rodiny.
Keď v roku 1740 Kupecký v Norimbergu zomrel patril už medzi uznávaných európskych portrétistov, ktorý mal množstvo žiakov a podľa jeho obrazov vznikalo mnoho kópií a grafických listov.
Pezinčania si výročie jeho úmrtia pripomenuli nielen dôstojnou oslavou s prizvaním aj zahraničných hostí, ale aj vydaním peknej pohľadnice a celostránkovým článkom v denníku Práca. Najdôležitejšie však bude, keď budú úspešné kroky Mesta smerujúce k odkúpeniu jeho rodného domu od štátu a k zriadeniu expozície o živote a diele tohto významného rodáka.

Ohodnoťte článok: