SPOMIENKA NA KUPECKÉHO

September 2000 / Prečítané 1961 krát

   Naše mesto bolo v sobotu 9. septembra 2000 svedkom symbolickej spomienky 260. výročia smrti pezinského rodáka, barokového maliara-portrétistu európskeho významu Jána Kupeckého. Jej súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže detí a mládeže v portrétovej tvorbe Pocta Kupeckému - II. So 193 prácami sa na nej zúčastnilo 137 autorov zo štyroch krajín, v ktorých Kupecký žil alebo tvoril.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty v zložení: O. Solga, D. Tyková, Z. Miškovská, E. Lupová a I. Noskovičová sa laureátmi súťaže stali:Nóra Zemplenszky (Mosonmagyaróvár, Maďarsko), Bára Levinská (Mladá Boleslav, Česká Republika), Ralph Weiss (Neusiedl am See, Rakúsko) a Milan Vagač (Pezinok). Cenu primátora získala kolekcia prác žiakov Základnej umeleckej školy v Pezinku.
Súčasťou slávnostného sobotného popoludnia bolo okrem vyhlásenia výsledkov súťaže aj prijatie zástupcov samospráv partnerských miest u primátora Ivana Pessla, malý sprievod účastníkov podujatia spestrený dobovými kostýmami, ako aj spomienkový akt pri buste Jána Kupeckého a vernisáž výstavy v Rodnom dome Jána Kupeckého a v Kultúrnom centre, na ktorej hrali žiaci pezinskej Základnej umeleckej školy.
Mesto Pezinok pri príležitosti tejto udalosti vydalo pohľadnicu s autoportrétom Jána Kupeckého zo zbierky pražskej národnej galérie. Študentka EU Zuzana Frnová spracovala k tomuto podujatiu informačný text Svet farieb - po stopách Jána Kupeckého a iných pezinských maliarov. Oba materiály možno získať v Informačnom centre v Pezinku.


Ohodnoťte článok: