Spomienka

September 2000 / Prečítané 1826 krát

   Dňa 29.8. 2000 uplynulo 14 rokov,  čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
RUDOLF TRNKA
S láskou spomínajú manželka, dcéry a vnuk s rodinou.