DETI V PRÍRODE

September 2000 / Prečítané 1685 krát
Členovia Športového klubu Malé Karpaty Modra a Občianskeho združenia Prevencia AD z Pezinka v dňoch 8.-10. septembra zorganizovali na chate Kukla v Dubovej pri Modre a v okolitej prírode už tretí pobyt pre deti a mládež. Zúčastnili sa na ňom rómske deti, deti zo sociálne slabších, zaostalých rodín, rodín v hmotnej núdzi a ich kamaráti z Modry a Pezinka.
Cieľom bolo vzájomné zblíženie detí a mládeže počas aktivít fyzického a psycho-sociálneho zamerania s dôrazom na lezecké techniky a prevenciu proti drogám. Pobyt v rámci projektu Víkendové pobyty ŠK MK pre znevýhodnenú mládež a verejnosť bol realizovaný za podpory Národnej agentúry pre mobilitu mládeže NAFYM, Nadácie pre deti Slovenska - z programu Hodina deťom, mesta Modra a Komunitného združenia Sami-Sebe Pezinok.    ( D.F.)

Ohodnoťte článok: