Diskutujeme o živote mladých v Pezinku

KIKA, nm / September 2000 / Prečítané 1692 krát
V minulých číslach Pezinčana sme otvorili diskusiu na tému života mladých ľudí v našom meste. Tentoraz uverejňujeme dva čitateľské názory, ktoré sme dostali do redakcie:

Prečo klub mládeže?
LIST PRVÝ:
Mám pätnásť rokov, takže otázka mládežníckeho klubu sa ma priamo týka. Keďže som dievča, rodičia sa ma boja púšťať von, aby som nechodila po nočných kluboch a reštauráciach. Majú pravdu. Veď kam by som inam mala ísť s kamarátkami? Nie je tu žiadne miesto, kde by sme sa my mladí mohli len tak stretnúť, posedieť si a pokecať. Najmä, keď je zlé počasie. Nezarábame a teda nemáme na vysedávanie v nejakej kaviarni a vonku v daždi sa príjemne nerozpráva.
Trošku poznám úsilie o vznik mládežníckeho klubu a je to dobrý nápad i keď niektorí si to nemyslia. Tí ľudia, čo za tým stoja, vedia čo robia, čo chcú a predovšetkým vedia, čo potrebujeme my.
Myslím si, že ľudia z vedenia mesta by sa mali zamyslieť a viacej sa zaujímať o názor mladých a opýtať sa ich, či im niečo také nechýba alebo rodičov, či sú spokojní s tým, že ich deti navštevujú rôzne podniky.
Verím, že nie som jediná, čo mám takýto názor. No na to, aby sa našli ďalší, by niektorí museli otvoriť oči a ústa, čo asi nemôžu alebo nechcú.  

LIST DRUHÝ:
Mesto by sa malo hlavne snažiť zistiť, čo dnešná pezinská mládež potrebuje. Pretože aj my sme súčasťou a budúcnosťou tohto mesta. Je také ťažké umožniť mladým ľuďom, aby rozvíjali svoje nadanie alebo svojimi často dobrými nápadmi spríjemnili okolie aj ostatným?
Povolenie grafitov na múroch a v okolí amfiteátra bolo výrazným krokom v ústrety mladým umelcom, ktorí mohli pomocou naozaj krásnych výtvorov vyjadriť svoje nálady, pocity a názory.
In-lineových športovcov určite potešila spolupráca a pomoc mesta pri ich snahe vybudovať skatepark.
Nie som talent na korčuľovanie a pravdu povediac ani so sprejom mi to moc nejde. Čo teda môžem vlastne v Pezinku robiť? Môžem venčiť psa, ísť na nejaký koncert, do kina, do fitness centra alebo do niektorého z pezinských podnikov. To všetko môžem robiť aj bez pričinenia mesta. Väčšina uskutočnených projektov bola adresovaná určitej úzkej skupine ľudí. Myslím si, že je veľa projektov, ktoré by vyvolali kladný ohlas mnohých tínedžerov. Vytvorenie mládežníckeho klubu, v ktorom by sa mohlo stretávať veľa mladých ľudí, bol jeden z najväčších projektov, ktorý sa bohužiaľ, nestretol už viackrát s úspechom zo strany mesta. Základným kameňom na moste medzi dospelými a mladými ľuďmi by mala byť komunikácia a ústretovosť. Preto nás vypočujte a utvorte nám podmienky na plnohodnotné využitie nášho mladého života.

Odkaz redakcie:
Čakáme aj na ďalšie názory mladých ľudí na túto tému. Slovo dáme aj predstaviteľom mesta.


Ohodnoťte článok: